Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Przynależność do ZPF

od 9 września 2009

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Najstarszy i największy fundusz hipoteczny w Polsce, który działa na rodzimym rynku od 2008 roku. Spółka publiczna, której akcje od 2012 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect), należąca do polskich i międzynarodowych organizacji branżowych m.in. Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz European Pensions and Property Asset Release Group z siedzibą w Londynie (EPPARG).

Fundusz Hipoteczny DOM oferuje seniorom rentę dożywotnią (dożywotnie świadczenia pieniężne) w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości, usługę finansową określaną również hipoteką odwróconą w modelu sprzedażowym. Firma od lat przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego jest członkiem od roku 2009. Robert Majkowski, Prezes Zarządu funduszu w latach 2013-2021 pełnił funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki ZPF. W 2021 roku firma przyjęła również europejskie standardy etyczne nazywane „Dziesiątką EPPARG” obowiązujące podmioty działające na europejskim rynku hipoteki odwróconej.

Fundusz Hipoteczny DOM jest inicjatorem wielu inicjatyw społecznych m.in. Klubu Seniora DOM oraz wydawcą mediów senioralnych (portal i kwartalnik „Życie Seniora”). Od lat bierze udział w publicznej debacie na temat konieczności ustanowienia odgórnych przepisów regulujących rynek renty dożywotniej w Polsce. Edukuje również seniorów czym jest hipoteka odwrócona oraz jakie są ich prawa przy zawieraniu umowy.

Kontakt

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

strona www: www.funduszhipoteczny.pl