Kaczmarski Inkasso Sp.j.

Kaczmarski Inkasso Sp.j.

Przynależność do ZPF

od 26 lipca 2013

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

Kaczmarski Inkasso to lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który realizuje swoje usługi wyłącznie na zlecenie (w modelu inkaso). Jest pierwszą polską firmą windykacyjną powstałą po trans-formacji ustrojowej, a wprowadzone przez nią standardy postępowania stały się wzorcem dla całej branży. Spółka rozpoczęła działalność w sierpniu 1992 r., w czasach dynamicznego rozwoju gospo-darki wolnorynkowej, a jej oferta była odpowiedzią na potrzeby coraz szerszego grona przedsiębior-ców szukających pomocy w odzyskiwaniu swoich należności.

Intensywny rozwój Kaczmarski Inkasso pozwolił stworzyć partnerskie firmy, których wspólnym celem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. W 2003 r. powstał Kra-jowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA – największa w Polsce platforma wymiany informacji gospodarczych. W 2008 r. wystartowała Rzetelna Firma – program certyfikujący rzetelność płatniczą. Natomiast w 2013 r. powołano do życia Kancelarię Prawną VIA LEX L. Szcześniak i Wspól-nicy Sp. k., która pomaga klientom w dochodzeniu należności w sądzie.

Oferta Kaczmarski Inkasso skierowana jest zarówno do dużych firm i korporacji, jak i do sektora MŚP. W gronie jego klientów jest wiele banków i firm pożyczkowych, firm leasingowych, towarzystwa ubezpieczeniowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych.

W ciągu 30 lat działalności firma Kaczmarski Inkasso była wielokrotnie doceniana przez ekspertów rynku finansowego i samych klientów. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia. Do najbardziej prestiżowych należy zdobyta już trzeci raz z rzędu nagroda CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI, przyznana w 2021 r. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Kontakt

Kaczmarski Inkasso Sp.j.
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

strona www: kaczmarski.pl