Mentor S.A. nowym członkiem ZPF

Mentor S.A. nowym członkiem ZPF

Z przyjemnością informujemy, że do grona Członków ZPF dołączyła spółka Mentor S.A.

To jeden z największych i najstarszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce ze specjalizacją w obszarach ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i specjalistycznych. Firma oferuje m.in. ubezpieczenia budowlano-montażowe, lotnicze, finansowe, rolne, branży turystycznej, medyczne i podmiotów leczniczych. W swoim portfolio Mentor SA ma także propozycję dla pracodawców Mentor Benefit, obejmującą program świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Jakość świadczonych przez firmę usług została potwierdzona międzynarodowymi normami, m.in. certyfikatem jakości PN-EN ISO 9001:2015 oraz certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27001:2017.

Mentor S.A. jest członkiem polskich izb i stowarzyszeń branżowych, m.in. Business Centre Club i Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz reprezentuje w Polsce międzynarodowe sieci brokerskie tj. Worldwide Broker Network, AESIS, WING i Verspieren International.

Firma we współpracy z Członkami ZPF pragnie opracować i wdrożyć program ubezpieczeniowy dla sektora finansowego. W założeniach będzie to program łączący w sobie ubezpieczenia: na życie, majątkowe i finansowe. Połączenie to pozwoli na uzyskanie z jednej strony możliwości dowolnego wybór i dopasowanie ubezpieczenia do aktualnych potrzeb firmy, a z drugiej strony ułatwi obsługę ubezpieczenia i likwidację szkód.