Nadchodzi rewolucja w informatyzacji postępowania egzekucyjnego

Nadchodzi rewolucja w informatyzacji postępowania egzekucyjnego

Po kilkunastu miesiącach przygotowań i uwzględnieniu uwag stron postępowania egzekucyjnego, w drugiej dekadzie listopada zostanie uruchomiony Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) – portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych. Dzięki niemu, według założeń inicjatorów – spółki Currenda, postępowania zostaną przyspieszone, a co za tym idzie – proces zarządzania wierzytelnościami stanie się efektywniejszy. W tworzeniu projektu MPE aktywny udział brał wspólny Zespół Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

MPE USPRAWNI POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Platforma internetowa zawiera wszystkie istotne dla uczestników informacje o postępowaniu egzekucyjnym, udostępniane w oparciu o dane znajdujące się w systemach informatycznych kancelarii komorniczych. Powinno to gwarantować poprawność i aktualność tych informacji. Monitor Postępowania Egzekucyjnego będzie umożliwiał natychmiastowe uzyskanie wszystkich istotnych danych w jednym miejscu i w ujednoliconej formie. Proces ich pozyskiwania będzie się mógł odbywać z każdego miejsca, przez cała dobę i na wszystkich urządzeniach z dostępem do sieci. Wierzyciele masowi mogą ponadto w prosty sposób połączyć MPE ze swoim oprogramowaniem i otrzymywać wszelkie udostępniane im informacje o każdej ze spraw toczących się w kancelariach na terenie całego kraju za pomocą kilku kliknięć.

Otwarcie dystrybucji MPE to przełom na skalę informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości w ogóle. Płynny przepływ informacji o egzekucjach sądowych w całym kraju umożliwia radykalne przyspieszenie postępowań przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności zarządzania wierzytelnościami. Zainteresowanie trwającym do końca grudnia, darmowym okresem próbnym nieograniczonego korzystania z MPE przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo to nasz zespół jest gotowy, by realizować wdrożenia u kolejnych komorników i wierzycieli masowych – mówi Łukasz Czarnecki, Dyrektor Zarządzający Currenda sp. z o.o.

POZYTYWNE REKOMENDACJE ZESPOŁU KPF-KRK

Mechanizmy funkcjonowania MPE jako narzędzia informatycznego, mającego za zadanie pomóc wierzycielom w dochodzeniu ich należności, wypracowano w toku konsultacji ze środowiskiem wierzycieli, reprezentowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i komorników sądowych w ramach Zespołu KPF-KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Gremium, skupiające uczestników postępowania egzekucyjnego formułuje, adresowane do ustawodawcy rekomendacje w zakresie rozwiązań elektronicznych, zmierzające do poprawy efektywności postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych.

Po raz pierwszy Monitor Postępowania Egzekucyjnego zaprezentowano podczas – przeprowadzanych systematycznie – roboczych spotkań Zespołu. Mieliśmy możliwość zasygnalizowania potrzeby tych uzupełnień, które z perspektywy praktyki wierzycieli masowych, wydały nam się niezbędne. W ramach prac Zespołu, wskazaliśmy również na potrzebę zapewnienia takiej funkcjonalności systemu, aby wierzyciel z pozycji portalu był w stanie pozyskać informację, który komornik sądowy, jaką liczbę spraw może przyjąć. To wszystko, w związku z nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w zakresie ograniczenia prawa wyboru komornika sądowego przez wierzyciela ¬– podkreśla Przewodniczący Zespołu ds. Usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, mec. Marcin Czugan.

Uruchomienie i możliwość korzystania przez wierzycieli z Monitora Postępowania Egzekucyjnego zbiega się w czasie z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W obliczu niekorzystnej dla wierzycieli regulacji, ograniczającej prawo wyboru komornika w i konsekwencji – utrudniającej proces dochodzenia należności, MPE może częściowo złagodzić skutki jej wdrożenia. Prezentacja tego nowego narzędzia informatycznego odbędzie się podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami w dniach 16-17 listopada w Warszawie.

KPF to wielki orędownik informatyzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych. MPE to kolejny materialny dowód, że prace naszego wspólnego Zespołu mogą przyczynić się do wzrostu efektywności dochodzenia należności. Cieszymy się także, że MPE zostanie zaprezentowane podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami KPF. To znakomite, opiniotwórcze forum dla tego typu inicjatyw, ważnych dla całej branży windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami – kończy mec. Czugan.