Nagrody CESSIO wręczone po raz czwarty

Nagrody CESSIO wręczone po raz czwarty

W pierwszym dniu VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, podmiotom wyróżniającym się najwyższymi standardami prowadzenia procesu sprzedaży portfela wierzytelności wręczono Laury CESSIO. Kapituła Lauru CESSIO, pod merytorycznym nadzorem KPMG, za godną najwyższego wyróżnienia w kategorii bankowej uznała jakość przetargów na sprzedaż wierzytelności organizowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Spośród firm z sektora niebankowego na takie wyróżnienie zasłużył Orange Polska S.A. Po raz pierwszy w historii konkursu uhonorowano także wierzycieli wtórnych, biorących udział w przetargach na zakup portfela wierzytelności. W tej kategorii kapituła przyznawała Laur CESSIO Inwestorów. Na podium stanęły trzy firmy: Ultimo S.A., BEST S.A. oraz KRUK S.A.

Laur CESSIO oraz CESSIO Inwestorów to wspólna inicjatywa KPF i KPMG, nakierowana na budowanie, wzmacnianie oraz promocję podstawowej wartości, znamionującej funkcjonowanie dojrzałego rynku – wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy stronami kontraktów na sprzedaż wierzytelności.

Zarówno CESSIO, jak i CESSIO Inwestorów, to inicjatywa, która w namacalny sposób przyczynia się do budowania kapitału społecznego w sektorze zarządzania wierzytelnościami i szerzej, bo w całym rynku finansowym w Polsce – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Z dumą można powiedzieć, że ten projekt jest jednym z ważniejszych w dorobku KPF, co podkreślają zgodnie reprezentanci sektora zarządzania wierzytelnościami. CESSIO buduje relacje zaufania pomiędzy podmiotami działającymi na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, poprawia standardy praktyk biznesowych i wzmacnia kompetencje. A od jakości relacji pomiędzy tymi podmiotami zależy przecież dalszy rozwój tego sektora. Chcąc wzmocnić współpracę pomiędzy uczestnikami rynku zarządzania wierzytelnościami opracowaliśmy też Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności, do których stosowania zachęcamy wszystkie firmy prowadzące działalność w tym zakresie.

Laureatów CESSIO wybrały firmy zarządzające wierzytelnościami, które wzięły udział w przetargach zorganizowanych przez wierzycieli pierwotnych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Mogły one głosować na instytucje organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności: m.in. banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. W swej ocenie pod uwagę brały poszczególne elementy przetargów, jak: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży wierzytelności i obsługa posprzedażowa.

Z kolei w głosowaniu wyłaniającym zwycięzców CESSIO Inwestorów udział wzięli wierzyciele pierwotni, reprezentujący sektor bankowy oraz niebankowy. Oceniali oni firmy zarządzające wierzytelnościami, które w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r uczestniczyły w organizowanych przez nich przetargach na kupno portfeli wierzytelności. Ankieta obejmowała 5 obszarów: przebieg przetargu, umowa o zachowaniu poufności, umowa cesji, obsługa posprzedażowa oraz jakość współpracy z nabywcą w zakresie obsługi transakcji.

W skład Kapituły CESSIO, której zadaniem było wyłonienie ostatecznej listy laureatów, weszli wybitni eksperci i jednocześnie liderzy opinii, reprezentujący samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze: dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Bożena Graczyk, Partner KPMG, Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji MERCATUS ET CIVIS oraz dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Rosnące z roku na rok zaangażowanie podmiotów głosujących w ramach CESSIO jest pozytywnym sygnałem i dowodem na to, że jest to doskonałe narzędzie, wpływające na wzrost jakości polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami, który jest dziś wyraźnie zauważalny – stwierdza Tomasz Janiszewski, Senior Manager, KPMG w Polsce. – Wzajemna ocena wszystkich uczestników przetargów na zakup wierzytelności i wyłonienie tych, którzy wyróżniają się najlepszymi praktykami rynkowymi, wpływa na poprawę stosowanych przez nie standardów w procesie organizacji bądź przystępowania do przetargu na zakup wierzytelności, a tym samym na poprawę jakości działania i wiarygodności całego sektora.

Pełna lista laureatów:

CESSIO 2016 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora bankowego

I miejsce: Credit Agricole Bank Polska S.A.

II miejsce: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

III miejsce: Santander Consumer Bank S.A. i ex aequo mBank S.A.

Wyróżnienia dla debiutantów: FM PBP Bank (Nest Bank) oraz Pekao S.A.

ppp_2280

Na zdjęciu: Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, Tomasz Partyka, Santander Consumer Bank S.A., Dagmara Rogowska, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Piotr Sinkiewicz, Credit Agricole Bank Polska S.A., Marek Nowicki, Credit Agricole Bank Polska S.A., dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Zarządu ZBP, Członek Kapituły CESSIO

 

CESSIO 2016 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego

I miejsce: Orange Polska S.A.

II miejsce: Polkomtel Sp. z o.o.

III miejsce: P4 Sp. z o.o.

Wyróżnienia dla debiutantów: STU Ergo Hestia oraz UPC Polska.

ppp_2345

Na zdjęciu: Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, Krystian Kłosiński, P4 Sp. z o.o., Małgorzata Florianowicz, Orange Polska S.A., Jacek Gumienny, Polkomtel Sp. z o.o., Andrzej Sugajski, Związek Polskiego Leasingu, Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji MERCATUS ET CIVIS, Członek Kapituły CESSIO

 

CESSIO Inwestorów 2016

I miejsce: Ultimo S.A.
II miejsce: Best S.A.
III miejsce: Kruk S.A.

ppp_2211

Na zdjęciu: Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, Adam Parfiniewicz, Ultimo S.A., Marzena Dobrzańska, KRUK S.A., Piotr Urbańczyk, BEST S.A., Tomasz Janiszewski, KPMG