Nieuregulowane należności korporacyjne wymagają profesjonalnej windykacji

Nieuregulowane należności korporacyjne wymagają profesjonalnej windykacji

Odsetek przeterminowanych należności w styczniu 2016 roku w portfelach polskich przedsiębiorstw spadł po raz drugi z rzędu – z 22,9% do 21,5% – osiągając jednocześnie najniższy poziom w historii badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, realizowanego cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

Zmniejszenie udziału przeterminowanych faktur jest głównym czynnikiem sprzyjającym zmniejszeniu obciążeń, wynikających z przeterminowanych płatności. Ma również większy wpływ na odczuwalne problemy niż przeciętne opóźnienie, a także źródło pochodzenia opóźnień. Niewielki poziom opóźnień oznacza dla polskich przedsiębiorstw perspektywę spadających kosztów.

wykres-20160226_1

Jeżeli trend utrzyma się w długim okresie, oznaczać to może również redukcję kosztów stałych, związanych z zabezpieczeniem płynności na wypadek opóźnień – mniejsze koszty monitoringu i windykacji. Wciąż niepokojący jest znaczący odsetek firm, w których opóźnione faktury stanowią ponad połowę ogółu należności. – Obecnie wciąż 13,4% przedsiębiorców zmagających się z opóźnieniami deklaruje, że stanowią one ponad połowę wszystkich faktur. Rosnąca koniunktura gospodarcza może ułatwić tym przedsiębiorcom przetrwanie trudności w zrównoważeniu bieżącej pozycji finansowej, ale jednocześnie potrzeba jest większej świadomości przedsiębiorców co do możliwości i narzędzi windykacji, dostępnych na rynku – uważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Przeciętny okres przeterminowania należności w świetle najnowszych badań KPF-KRD BIG S.A. spadł z 3 miesięcy i 15 dni do 3 miesięcy i 11 dni. Jest to najniższa wartość w siedmioletniej historii tego projektu badawczego. Skrócenie okresu oczekiwania jest odbiciem dobrej sytuacji w obszarze należności obserwowanej już od ponad dwóch lat. Przedsiębiorcy czekają na spłatę swoich należności aż o miesiąc krócej niż miało to miejsce w roku 2013, kiedy to sytuacja w obszarze należności była najtrudniejsza. Niestety, pomimo ogólnie bardzo dobrej sytuacji w obszarze opóźnień, zwiększył się nieznacznie udział należności, z zapłatą których przedsiębiorcy zalegają ponad rok (do 12,7%).

wykres-20160226_2

Sytuacja rynkowa sektora należności korporacyjnych dojrzała już zdecydowanie do tego, by przedsiębiorcy w większym stopniu korzystali z profesjonalnych usług zarządzania wierzytelnościami. Bardzo dobre efekty uzyskiwane przez przedsiębiorców z sektorów usług masowych pokazują, że profesjonalizm sektora windykacji i w odniesieniu do należności korporacyjnych winien przynieść pozytywne efekty dla wzmocnienia pozycji finansowej – dodaje Andrzej Roter.