Warsztaty: Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

Warsztaty: Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Kancelaria Modzelewska i Paśnik Sp. K. serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach: NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

IDEA WARSZTATÓW

W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Akt ten, który będzie bezpośrednio obowiązywał – od dnia 25 maja 2018 r. – na terytorium Państw członkowskich UE, stanowi największą reformę prawa w zakresie ochrony danych osobowych w historii UE. Dla przedsiębiorstw finansowych poznanie nowych przepisów, instytucji prawnych i modelu ochrony danych osobowych wprowadzanego Rozporządzeniem, a następnie konieczność dostosowania swojej praktyki do zmieniających się regulacji, to ogromne wyzwanie. Dobre przygotowanie się na zmiany to jedno z pierwszych zadań przed którym stoją firmy przetwarzające dane osobowe.

Termin warsztatów: 29 września 2016 r ., godz. 10.00–16.00

Miejsce spotkania: WARSZAWA

Uczestnicy: Warsztaty dedykowane są dla instytucji z sektora bankowego, firm zarządzających wierzytelnościami, instytucji pożyczkowych, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów finansowych, które w codziennej praktyce stykają się z danymi osobowymi.

AGENDA SPOTKANIA:

1. Obowiązek zastosowania się do nowego rozporządzenia

–          termin stosowania nowego rozporządzenia,
–          kontynuacja przetwarzania danych osobowych.

2.  Porównanie aktualnego i nowego stanu prawnego

–          zidentyfikowanie obszarów wymagających zmiany w przetwarzaniu danych osobowych,
–          nowe obowiązki przetwarzających dane osobowe,
–          określenie najbardziej ryzykownych obszarów związanych z nowymi regulacjami.

3. Sankcje za niestosowanie się do nowych regulacji.

PROWADZĄCY:

Artur Salbert, Radca prawny, wspólnik w kancelarii Modzelewska i Paśnik Spółka Komandytowa
Specjalizuje się głównie w regulacjach dotyczących rynku telekomunikacyjnego. Ponadto specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się również prawem konkurencji, sprawami z obszaru inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, sprawami z obszaru rynku kolejowego i lotniczego oraz postępowaniami sądowymi. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych zajmował się między innymi: transferami danych osobowych za granicę, dostosowaniem zasad przeprowadzania programów lojalnościowych do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, opracowaniem zasad przetwarzania danych osobowych przy organizacji akcji marketingowych oraz loterii promocyjnych, usługami geolokalizacyjnymi i profilowaniem, tajemnicą telekomunikacyjną.

Anna Żochowska-Sychowicz, Aplikantka adwokacka w kancelarii Modzelewska i Paśnik Spółka Komandytowa
Specjalizuje się głównie w prawie konsumenckim oraz prawie konkurencji. Zdobywała swoje doświadczenie zawodowe w polskich kancelariach oraz w agendach rządowych w Polsce (Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK) i w Wielkiej Brytanii (European Consumer Centre for Services). Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym, między innymi: opracowywaniem zasad przetwarzania danych osobowych przy organizacji akcji marketingowych oraz loterii promocyjnych, przygotowywaniem dokumentacji dla przedsiębiorców z różnych sektorów, wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Koszt udziału:

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach do dnia 3 września 2016 wynosi 790 zł/os. brutto, po 3 września 2016 wynosi 1190 zł/os. brutto.

Koszt udziału Członków KPF w warsztatach wynosi 650 zł/os. brutto.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Regulamin
1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
2.Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Bank Zachodni WBK S.A. 20 Oddział w Gdańsku, numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunek księgowy. Rachunek księgowy jest wystawiany 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

Regulamin

REJESTRACJA

brak miejsc

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl