Nowe Standardy Kredytów Hipotecznych – warsztaty

Nowe Standardy Kredytów Hipotecznych – warsztaty

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Nowe Standardy Kredytów Hipotecznych”, które odbędą się w dniach 25-26 III 2015r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie. Warsztaty są organizowane przez V Financial Conferences.

W trakcie warsztatów wystąpi z prelekcją Krzysztof Grabowski, Doradca ds. radu korporacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który przybliży uczestnikom spotkania wymagania wobec pośredników kredytowych i wyznaczonych przedstawicieli.

Parlament Europejski przyjął Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (tzw. Dyrektywę Hipoteczną), a na jej implementację do prawa krajowego państwa członkowskie mają czas do 21 marca 2016r.

Celem adaptacji przepisów jest ochrona klientów banków jeszcze przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny, a także w trakcie jej wykonywania. Dyrektywa nakłada na instytucje kredytujące rygorystyczne przepisy na temat precyzyjnego informowania klientów o szczegółach oferty jeszcze przez zawarciem umowy.

Podczas warsztatu zaproszeni prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania:

– Z jakimi obowiązkami spotkają się banki i szeroko rozumiani pośrednicy kredytowi?
– Jak nowe regulacje wpłyną na dotychczasowe obowiązki?
– Czy poradzimy sobie z terminowym wdrożeniem przepisów, a jeśli nie – jakie będą skutki niewdrożenia dyrektywy hipotecznej w terminie?

Broszura wydarzenia dostępna pod adresem: kliknij

Formularz zgłoszeniowy: kliknij

Więcej informacji:

Karolina Gleba
kom. 784-505-550
e-mail: kgleba@vfconferences.pl