Nowy skład Komisji Etyki

Nowy skład Komisji Etyki

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się XIV Walne Zebranie Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, podczas którego w wyniku głosowania zostali wyłonieni Członkowie Komisji Etyki.

Do 8 osobowego składu Komisji Etyki nowej kadencji zostali wybrani:

Pani Małgorzata Grzybowska – TU Europa S.A.
Pan Jerzy Kniaź – Profi Credit Sp. z o.o.
Pan Robert Majkowski – Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
Pan Andrzej Mańkowski – AVS Polska Sp. z o.o.
Pani Joanna Nowicka – Kempny – Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
Pan Tomasz Ostrowski – KRUK S.A.
Pan Jacek Przywóski – Transcom Worldwide CMS Poland Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Sołkiewicz – Pretorius Sp. z o.o.

Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone w KPF przedsiębiorstwa. Zadanie to Komisja Etyki realizuje poprzez rozpatrywanie zgłoszeń od konsumentów lub kontrahentów, lub organizacji, czy instytucji występujących w ich imieniu, a dotyczących możliwości naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF. Jest to najważniejsze, ale nie jedyne zadanie stojące przed Komisją Etyki. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszystkie dokumenty z obszaru etyki biznesu, edukacji, w tym propozycje nowych przepisów miękkich regulacji, czy propozycje modyfikacji istniejących, jakie miałyby obowiązywać Członków KPF. Do takich dokumentów należą między innymi przepisy nowych ksiąg Zasad Dobrych Praktyk odnoszących się do praktyk biznesowych nowych sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez KPF. Do takich dokumentów należał także Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, czy publikacje edukacyjne, do których należał np. poradnik „Jak mądrze pożyczać pieniądze”, „Przewodnik po profesjonalnej windykacji wierzytelności masowych”, „Jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką”. Przedstawiciele Komisji Etyki uczestniczą w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, w tym warsztatach, konferencjach, kongresach, przygotowywane przez KPF, lub w tworzeniu których KPF bierze udział, prezentując założenia programu etycznego KPF, jego poszczególne elementy, w tym Zasady Dobrych Praktyk. Członkowie Komisji Etyki wspierają realizację Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską, jaki KPF realizuje już od 8 lat.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Etyki odbędzie się w dniu 8 lipca 2013 roku w Gdańsku. Kadencja Komisji Etyki trwa 2 lata, obecna kadencja zakończy się w roku 2015 roku. Zgłoszenia o zbadanie zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF można zgłaszać między innymi na adres mailowy: etyka@zpf.pl, a szczegółowo opisane zasady można znaleźć na www.zpf.pl