Obcokrajowiec z "naszym" kredytem?

INFORMACJA WŁASNA ALEX T. GREAT.

Coraz więcej osób z obcym paszportem znajduje w naszym kraju swój nowy dom. I choć procedury bankowe są wtedy nieco bardziej skomplikowane, także i oni mają szansę na dobry kredyt mieszkaniowy. A jak zdobyć go najłatwiej?

Każdy obcokrajowiec, który zdecyduje się w Polsce na zakup mieszkania na kredyt, zobowiązany jest przedłożyć w banku kilka istotnych dokumentów. Listę otwiera zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela innego kraju na terenie Polski lub karta stałego pobytu, z datą ważności ustaloną na okres nie krótszy niż rok. Dodatkowo, osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, powinny przedstawić także ważne zezwolenie na pracę w naszym kraju. Pamiętajmy bowiem, że zdecydowana większość banków gotowa będzie udzielić kredytu tylko wówczas, gdy osiągany przez obcokrajowca dochód uzyskiwany jest na terenie Polski.

Bywa, że niezbędny jest także odpowiednik polskiego zaświadczenia BIK (Biura Informacji Kredytowej), choć dodajmy, że nie jest to regułą. – W określonych wypadkach wystarcza ustna deklaracja o ewentualnych zobowiązaniach na terenie rodzimego kraju – wyjaśnia Witold Dziedzic, doradca hipoteczny z krakowskiego oddziału firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi. – Pamiętajmy jednak, że bank i tak dokona weryfikacji przekazanych informacji, bowiem ewentualne zadłużenie za granicą może mieć wpływ na zdolność do skutecznej spłaty nowego kredytu.

Co jeszcze? Dobrze, jeśli osoba z zagranicznym paszportem posługuje się (choćby w stopniu komunikatywnym) językiem polskim. – Dokumenty bankowe zawierają wiele skomplikowanych formuł, zapisów, paragrafów, których zrozumienie jest niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy kredytowej. W tej sytuacji bardzo liczy się poprawna komunikacja – tłumaczy Witold Dziedzic. Wbrew pozorom, nawet dobra znajomość języka angielskiego nie gwarantuje pełnego wzajemnego zrozumienia, umowa kredytowa przygotowywana jest bowiem w języku polskim, a tylko nieliczni pracownicy banków posługują się językiem angielskim na tyle biegle, by móc w sposób zrozumiały wyjaśnić wszelkie jej zapisy. Co zatem robić? – Warto poszukać doświadczonego doradcy kredytowego z biegłą znajomością języka obcego. Jego pomoc może się wówczas przydać nie tylko na początku, ale wręcz na każdym etapie wnioskowania o kredyt – podkreśla Witold Dziedzic.

Prześledźmy zatem cały proces: co robi doradca finansowy, gdy trafia do niego osoba z obcym paszportem, nosząca się z zamiarem kupna mieszkania na kredyt? – W pierwszej kolejności weryfikuję ważność dokumentów związanych z pobytem takiej osoby w naszym kraju, to bowiem warunek konieczny, by bank w ogóle zechciał przyjąć do rozpatrzenia wniosek kredytowy – tłumaczy doradca Alexa.

A jak wygląda weryfikacja zdolności kredytowych obcokrajowców? – Chcąc pozyskać kredyt w Polsce, osoby takie powinny udokumentować dochód osiągany z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Okres ten powinien wynosić z kolei co najmniej 12 miesięcy, jeśli mówmy o dochodach osiąganych z innych źródeł, czyli umów zlecenia lub z działalności gospodarczej – tłumaczy Witold Dziedzic.

Większość funkcjonujących w Polsce banków traktuje obywatela obcego kraju dokładnie tak samo, jak obywatela Polski, niestety, nie jest to regułą – wybrane banki zobowiązują obcokrajowców do wniesienia wyższego wkładu własnego w celu lepszego zabezpieczenia kredytu. Oznacza to dodatkowe 10 proc. kapitału własnego, łącznie zatem muszą oni wnieść 20 proc. środków własnych. Na szczęście, to już ostatnia z różnic – pozostałe warunki kredytu, także te cenowe, są dokładnie takie same, jak w przypadku naszych obywateli.

Wniosek kredytowy sporządzany jest w języku polskim, stąd warta podkreślenia jest obecność i pomoc doradcy finansowego. Może on także pomóc w sprawnym i skutecznym zawarciu umowy kupna mieszkania. – Rola pełnego wyjaśnienia wszystkich zapisów umowy kupna-sprzedaży lokalu spoczywa przede wszystkim na notariuszu, który w razie potrzeby powinien zagwarantować obecność tłumacza przysięgłego. Z własnych doświadczeń wiem jednak, jak ważna jest w takich chwilach obecność osoby zaufanej, dlatego ja sam zawsze towarzyszę moim klientom podczas aktu notarialnego, by w razie potrzeby wyjaśnić wszelkie dodatkowe wątpliwości – zaznacza Witold Dziedzic z Alex T. Great Doradcy Finansowi. Na koniec jeszcze ważne zastrzeżenie: zakup domu lub działki przez obywatela spoza Unii Europejskiej wymagać będzie dodatkowej zgody urzędnika polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.