Obniżka stóp procentowych w Polsce. Co oznacza dla gospodarki?

Obniżka stóp procentowych w Polsce. Co oznacza dla gospodarki?

XIV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, Debata makroekonomiczna

Pierwsze od maja 2020 r. cięcie stóp procentowych w Polsce to jeden z tematów, który zdominował debatę makroekonomiczną podczas XIV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

O 0,75 pkt. proc. do poziomu 6 proc. została obniżona główna stopa referencyjna w Polsce podczas wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Tak gwałtowne cięcie zaskoczyło analityków, którzy – chociaż spodziewali się złagodzenia polityki pieniężnej – to w większości prognozowali obniżkę o 0,25 pkt. proc.

Debata makroekonomiczna. Inflacja wciąż dużym zagrożeniem dla gospodarki

– W Polsce panuje stagflacja – podkreślił dr Ludwik Kotecki, członek RPP, który wziął udział w debacie makroekonomicznej podczas XIV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

Ostatnią decyzję RPP określił jako błędną. Wskazał, że dane pokazujące hamowanie inflacji w Polsce to w dużej mierze wynik „wysokiej bazy”, a więc rekordowej dynamiki wzrostu cen z 2022 r. Według niego proces dezinflacji może zostać zahamowany na początku 2024 r., a inflacja będzie utrzymywać się na poziomie 6-7 proc. Tymczasem cel inflacyjny w Polsce to niezmiennie 2,5 proc.

O tym, że Polska jest jeszcze daleka o zduszenia wysokiej inflacji, mówił też podczas debaty dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych i ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Jego zdaniem należy pamiętać o tym, że realnym zagrożeniem jest ukryta inflacja, wynikająca z zamrożenia cen m.in. prądu oraz obniżenia stawek VAT na żywność.

W debacie makroekonomicznej wziął również udział dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Polskiej Akademii Nauk. Podkreślał on, że dla gospodarstw domowych szczególnie dotkliwy jest wzrost cen żywności – skumulowany wskaźnik inflacji w tej kategorii od 2015 r. przekroczył już 60 proc.

Sytuacja gospodarcza – wpływ na branżę zarządzania wierzytelnościami

Zaproszeni do debaty makroekonomicznej przedstawiciele sektora zarządzania wierzytelnościami podkreślali, że pomimo wysokiej inflacji i niepewności dotyczącej rozwoju gospodarczego w Polsce, sytuacja w branży jest bardzo dobra.

Tomasz Ignaczak, dyrektor generalny KRUK S.A. zaznaczał, że dla biznesu kluczowa jest przede wszystkim wiarygodność państwa, a twierdzenia – że „im gorzej w gospodarce, tym lepiej dla branży wierzytelności” – to mit.

Z kolei Barbara Rudziks, prezes Kredyt Inkaso S.A. wskazywała, że jednym z kluczowych wskaźników dla branży zarządzania wierzytelnościami jest poziom bezrobocia. Z wynikiem około 5 proc. Polska utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w Europie, co jest dobrą informacją dla całego sektora.

Debata makroekonomiczna, poświęcona scenariuszom dla polskiej gospodarki, została zorganizowana w ramach XIV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu w dniach 14-15 września 2023 r.