Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich – impact assessment

Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich – impact assessment

Raport przygotowany w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w 2014 roku wśród firm pożyczkowych. Poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce, która zgodnie z propozycją Rządu, obejmowała ograniczenie całkowitych kosztów kredytu do 25% całkowitej kwoty kredytu oraz do 30% całkowitej kwoty kredytu przypadające na każdy kolejny rok utrzymywania kredytu/pożyczki.