Odpowiedzialność cywilna członków zarządu – webinarium

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu – webinarium

Zarządy spółek zmagają się codziennie z ogromną odpowiedzialnością związaną z podejmowaniem strategicznych decyzji. Niestety oprócz tych wzniosłych celów proza życia operacyjnego nakłada na nich odpowiedzialność za zwykłe czynności zarządcze. Błędy lub zaniechania z nimi związane są bowiem zazwyczaj bardzo kosztowne dla członków zarządów, rad nadzorczych, prokurentów i dyrektorów generalnych. Skutkiem nieprawidłowego zachowania lub braku wymaganej reakcji mogą być roszczenia kierowane do członków władz firmy przez osoby poszkodowane (np. akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów, pracowników, wierzycieli, organy administracji publicznej, organy kontroli czy komorników). Oznacza to, że często nie na całej firmie, a na konkretnej osobie decyzyjnej będą ciążyć finansowe skutki takich roszczeń.

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. w ramach swojego cyklu #webinariakancelarii, zaprasza na spotkanie z ekspertem z zakresu ubezpieczeń, brokerem ubezpieczeniowym, Członkiem Zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych, Grzegorzem Waszkiewiczem. Tematem spotkania będzie ubezpieczenie OC Członków Zarządu.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia:

  • czym jest ubezpieczenie D&O,
  • kiedy zadziała polisa,
  • co obejmuje, kogo obejmuje,
  • zakres polisy.

Spotkanie, zaplanowane na 25 maja 2021 na godzinę 11.00  poprowadzi Bogusław Gębarowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu Kancelarii.

Linki rejestracyjne dostępne są na stronach kancelarii www.i-rs.pl