Paytree, firma aktywna na rynku pożyczek pozabankowych, dołączyła do grona członków ZPF

Paytree, firma aktywna na rynku pożyczek pozabankowych, dołączyła do grona członków ZPF

Paytree Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i efektywnych procesów. Spółka działalność operacyjną rozpoczęła w lipcu 2020 roku, od współpracy z pośrednikami finansowymi, oferując w ich sieci stacjonarnej pożyczki ratalne dla klientów indywidualnych. Strategią Spółki jest optymalizacja biznesowo-procesowa oraz szybkie dopasowanie do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.  Spółka współpracuje z licznymi partnerami na różnych płaszczyznach w celu zapewnienia najbardziej efektywnych procesów operacyjnych, produktów i serwisu. Paytree na rynku funkcjonuje od niespełna dwóch miesięcy i obecnie jest na etapie rozwoju zakresu funkcjonalnego i ofertowego, a naturalnym krokiem jest dołączenie do Związku Przedsiębiorstw Finansowych. W przyszłości oferta ma być bardziej zróżnicowana i dopasowywana w zależności od kanału sprzedaży i segmentu klienta. Paytree widzi duży potencjał w sprzedaży produktów finansowych on-line oraz rynku e-commerce i w tych kanałach również będzie starała się zaistnieć dywersyfikując obszary swojej działalności. Wymagać to będzie nie tylko dopasowanej oferty, ale też procesów, narzędzi, nowych partnerów i modeli biznesowych. Dzisiejsze otoczenie rynkowe, na którym zmiany są mało przewidywalne, będzie wyznaczało nowe standardy, mechanizmy i trendy.

Kadrę menadżerską tworzą ludzie z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze finansowym, wspierani przez kreatywny Zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach.  

– Wierzymy, że tylko poprzez transparentność i wysokie standardy możemy budować zaufanie do naszego sektora, które w tej chwili jest potrzebne jak nigdy wcześniej. Elastyczność i zwinność, czyli przewagi w jakich chce się wyróżniać Paytree, będą realizowane przy zachowaniu najlepszych praktyk i etycznych standardów wyznaczanych i gwarantowanych przez ZPF – podkreśla Bartłomiej Garczyk, Prezes Zarządu Paytree Sp. z o. o.