Pierwsze spotkanie Komisji stałej ZPF ds. FinTech w 2020 roku za nami

Pierwsze spotkanie Komisji stałej ZPF ds. FinTech w 2020 roku za nami

16 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Stałej ZPF ds. FinTech, będącej forum wymiany doświadczeń dotyczących w szczególności najlepszych praktyk rynkowych, identyfikacji barier rozwoju sektora i poszukiwania sposobów ich mitygowania, zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania sektora FinTech w innych krajach, poszukiwania inspiracji i synergii rozwojowych (także biznesowych) oraz dyskusji na temat wszelkich innych, ważnych dla branży zagadnień.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli firm: AIQlabs, Bancovo, Big Consulting, Everest Finanse, ePortfel24, Fines, Lendo, Loando oraz SMEO miała miejsce prezentacja celów i sposobów działania Komisji. Omówiono też funkcjonowanie i specyfikę challenger banków na świecie oraz rozwój fenomenu bankowości jako usługi (BaaS), po czym swoimi doświadczenia rynkowymi w rozwijaniu biznesu podzielili się przedstawiciele AIQLabs i Lendo. Spotkanie zakończyła dyskusja o barierach regulacyjnych na rynku, spośród których za najistotniejszą uznano brak możliwości cyfrowej identyfikacji klienta (e-dowód).

Ustalono, że posiedzenia Komisji będą organizowane w odstępach około dwumiesięcznych, a zapraszani na nie będą nie tylko Członkowie Komisji, ale także wszystkie osoby, które mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, istotnym z punktu widzenia sektora – m.in. przedstawicieli instytucji dostarczających finansowanie (np. funduszy inwestycyjnych), akceleratorów i hubów biznesowych, firm technologicznych, FinTechów zagranicznych czy organów administracji publicznej. Celem będzie omawianie i analizowanie najważniejszych wydarzeń w branży, także w kontekście ich wpływu oraz możliwości praktycznego zastosowania w modelach biznesowych Członków ZPF, a także inicjowanie postulatów legislacyjnych, mogących poprawić perspektywy rozwoju branży FinTech. Na koordynatora pracy Komisji stałej ds. FinTech został powołany dr Mirosław Ciesielski. Podczas najbliższego spotkania Komisji poruszone zostaną zagadnienia związane z open i big data, RegTech, integracją baz danych oraz przeglądem dyrektywy CCD.

Komisja Stała ZPF ds. FinTech, kontynuując merytoryczne wsparcie uczestnictwa ZPF w Zespole roboczym ds. FinTech przy Komisji Nadzoru Finansowego, będzie także zabiegać o usunięcie kolejnych barier regulacyjnych, jakie zdiagnozowała, a które stanowią przeszkody do rozwoju innowacji finansowych w naszym kraju. Wszystkich chętnych do współpracy z Komisją do zapraszamy kontaktu z ZPF – zapowiedział mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.