Pośrednicy finansowi stymulują współpracę międzysektorową

Pośrednicy finansowi stymulują współpracę międzysektorową

Zakres produktów, oferowanych przez pośredników finansowych stale się rozszerza. Jakkolwiek podstawowym źródłem przychodów przedstawicieli tej branży w dalszym ciągu pozostają kredyty bankowe, to coraz bardziej widoczny staje się ich udział w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, pożyczek niebankowych, leasingu i faktoringu. Niektóre firmy pośredniczą też w dystrybucji odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, znanej jako renta dożywotnia, a specjalizujące się w sprzedaży kredytów hipotecznych – współdziałają z deweloperami. Model biznesowy sektora pośrednictwa w Polsce ewoluuje i jest nieco odmienny od tego, który funkcjonuje w innych krajach europejskich. To jeden z najistotniejszych wątków Kongresu Pośrednictwa Finansowego – wydarzenia po raz pierwszy organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

RYNEK FINANSOWY ŁĄCZY SIŁY

Międzysektorowy charakter debaty kongresowej znajdzie odzwierciedlenie w gronie jej uczestników i Partnerów. Dla praktyków gospodarczych wielu sektorów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, I Kongres Pośrednictwa Finansowego będzie stanowił okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jednym z przykładów efektywnego poszukiwania nowych obszarów działalności przez branżę pośrednictwa jest ich rosnąca rola w sprzedaży pożyczek niebankowych na cele konsumpcyjne. Jak wynika z danych, zamieszczonych w raporcie KPF „Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce” na koniec I kwartału 2015 roku ich wartość wyniosła 77,4 mln PLN, podczas gdy jeszcze trzy lata wcześniej oscylowała wokół zaledwie 4 mln PLN . – Nasze badanie wyraźnie pokazuje tendencję wzrostową w tym zakresie, co może być konsekwencją szukania przez dostawców – w tym wypadku pożyczkodawców – efektywnych i alternatywnych kanałów dystrybucji – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Bez wątpienia dużą rolę w zmianach na rynku consumer finance odegrał zbyt rygorystyczny nadzór finansowy roztoczony nad bankami, co pozwoliło otworzyć się firmom pozabankowym. To z kolei wpłynęło na poziom konsumpcji produktów pozabankowych w Polsce. Mam nadzieję, że zapowiadane przez ustawodawcę regulacje ograniczające działalność sektora firm pozabankowych nie ograniczą rozwoju rynku consumer finance w Polsce, gdyż będzie to miało negatywny wpływ na gospodarkę – dodaje Andrzej Reterski, Prezes Zarządu Dom Finansowy QS S.A.

Rozszerzanie przez pośredników oferty produktowej można wiązać z przyszłą sytuacją banków, warunkowaną otoczeniem rynkowym. –Pesymizm banków odnośnie prognozy wyniku finansowego może skłaniać banki do renegocjacji zasad wynagradzania pośredników. Pojawiać się będzie argument solidarnego ponoszenia kosztów niezależnych od banków. Zadeklarowane już fuzje bankowe również będą zmieniać relacje z sektorem pośrednictwa, zwłaszcza w tych segmentach rynku, gdzie łączące się banki opierały sieć dystrybucji nie na tradycyjnym modelu, ale na Internecie i tzw. długim kanale sprzedaży – mówi dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH

Dłuższą historię niż polska branża pośrednictwa finansowego ma jej odpowiedniczka na rynku francuskim. Prowadzenie działalności w tym obszarze tamtejszy ustawodawca obwarował jednak szeregiem wymogów.
We Francji od 2013 roku, pośrednicy, zamierzający prowadzić działalność, muszą figurować w powszechnym rejestrze i posiadać odpowiednie, potwierdzone certyfikatem, kompetencje. W obliczu nowych wymogów, część przedsiębiorców zrezygnowała z tego rodzaju działalności. Ale finalnie, poprawa praktyk rynkowych, po wprowadzeniu nowych obowiązków, stała się dostrzegalna – przyznaje Jerome Janin, Wiceprezes Zarządu BNP Paribas.
Charakterystyka sektora pośrednictwa we Francji, jego rola i znaczenie dla rynku finansowego znajdzie się w centrum uwagi uczestników kongresu podczas sesji, poświęconej europejskiej perspektywie.
Porównując z kolei z brytyjskim rynkiem pośrednictwa, potencjał wzrostu tej branży w Polsce w segmencie faktoringu dostrzega Bibby Financial Services Sp. z o.o. – Na rynku brytyjskim, skąd wywodzi się nasze przedsiębiorstwo, działa aktywnie 17 tys. pośredników specjalizujących się w faktoringu, natomiast w Polsce jest kilkaset firm, które w swojej ofercie mają też faktoring, a zaledwie około 120 skoncentrowanych na faktoringu – mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services. – To pokazuje, jak duży jest potencjał wzrostu tego rynku. Pośrednicy doskonale znają lokalne rynki, dzięki czemu lepiej rozumieją potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, a przez to mogą proponować im lepiej dopasowane usługi finansowe. Dlatego współpraca z pośrednikami jest dla nas ważną częścią biznesu. Zależy nam na tym, aby pośrednicy w procesie sprzedaży proponowali faktoring jako sposób finansowania rozwoju firm, również ekspansji na rynkach zagranicznych, a nie tylko w sytuacjach problemów z płynnością finansową.

Z racji zbliżonego poziomu dojrzałości sektora pośrednictwa w Polsce, właściwym punktem odniesienia mogą się okazać inne tzw. rynki wschodzące.
W porównaniu z Czechami i Słowacją polscy pośrednicy posiadają bardziej rozwinięte struktury. Konstrukcja ta zaczyna się od pojedynczych biur, po brokerów oraz ich indywidualne sieci franczyzowe. Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce odmiennie od np. rynku słowackiego, charakteryzuje się również tym, że za pomocą zewnętrznych sieci sprzedaży dystrybuowany jest szeroki wachlarz produktów finansowych, pochodzących od różnych dostawców. Co za tym idzie, nasi partnerzy są multiofertowi. Taka konstrukcja rynku pozwala dotrzeć do klienta w każdej z możliwych form oraz zrealizować jego wszystkie potrzeby finansowe, niezależnie od tego gdzie mieszka, pracuje, przebywa – zauważa Krzysztof Przybysz z Ferratum Banku.

Patronat honorowy nad I Kongresem Pośrednictwa Finansowego objęły Związek Banków Polskich, Główny Urząd Statystyczny, Związek Polskiego Leasingu oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, a Partnerem Głównym jest Biuro Informacji Kredytowej.

To ważne dla całego sektora finansowego wydarzenie odbędzie się 24 września 2015 roku w warszawskim Hotelu Marriott.