„Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce” – nowy raport Fundacji Republikańskiej

„Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce” – nowy raport Fundacji Republikańskiej

23 kwietnia 2013 Fundacja Republikańska opublikowała raport „Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce”. To pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące branży. Ujmuje badaną problematykę przez pryzmat dwóch zagadnień: przejrzystości i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz swobody prowadzenia działalności pożyczkowej. Zawiera analizę rynku pożyczkowego w Polsce i Europie, ocenę przygotowanych regulacji i propozycję nowych rozwiązań.

 

Główne wnioski raportu:

  1. Firmy pożyczkowe, skupiając się na udzielaniu pożyczek o najkrótszym terminie zapadalności i najniższych kwotach, uzupełniają ofertę banków, które często nie są aktywne w tym segmencie rynku. Ponadto, obsługując klientów niemających dostępu do kredytów bankowych, przyczyniają się do zmniejszenia wykluczenia finansowego.
  2. Relatywnie wysokie koszty oferowanych usług (RRSO) wynikają z relatywnie wysokich kosztów udzielania niskokwotowych i krótkoterminowych pożyczek, z podejmowania wyższego ryzyka oraz z wyższych kosztów pozyskania kapitału. Oskarżanie firm pożyczkowych o „lichwę” w świetle ekonomicznej analizy jest bezpodstawne.
  3. Przedsiębiorstwa pożyczkowe, ze względu na stabilny model biznesowy i niewielką wartość rynku pożyczkowego, nie stanowią zagrożenia dla polskiego systemu finansowego. Nie powinny być one kwalifikowane jako „parabanki”.
  4. Ponieważ rynek pożyczkowy nie stanowi zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, rola regulatora powinna ograniczać się do zagwarantowania jak największej transparentności oraz wzmacniania konkurencji.
  5. Plany zwiększenia zaangażowania banków na rynku pożyczek i kredytów gotówkowych zasługują na pozytywną ocenę. Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku, a tym samym do zwiększenia dostępności kapitału i obniżenia cen.
  6. W celu zwiększenia przejrzystości rynku z perspektywy klienta proponujemy, aby w komunikacji z klientem wprowadzić wymóg posługiwania się wyłącznie RRSO, jako rzeczywistym kosztem usługi finansowej.
Pełny raprt dostępny jest do pobrania ze strony Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej: