Przedstawiciele branży windykacyjnej i komornicy porozmawiają o nowych zasadach współpracy wynikających ze zmian w prawie

27/09/2019

W ramach działań, mających na celu wspieranie Członków swej organizacji w implementacji obowiązków, wynikających z nowo obowiązujących zmian prawnych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych organizuje dla Członków ZPF z branży zarządzania wierzytelnościami dedykowane spotkanie ze środowiskiem komorników sądowych. Spotkanie poświęcone będzie nałożonym na wierzycieli obowiązkom w relacji do komorników sądowych, związanym z wdrożeniem nowego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej, dedykowane zarówno wierzycielom pierwotnym, jak i wtórnym, odbędzie się 16 października br. w Warszawie i będzie okazją do merytorycznej dyskusji ze środowiskiem komorniczym oraz wspólnej analizy kwestii wpływających na efektywność procesu dochodzenia należności pod rządami nowych przepisów, którego nieodłącznym elementem są oczywiście komornicy sądowi.

W agendzie spotkania znalazły się poniższe tematy:

1/ doręczenia pozwanemu korespondencji (pozwu) w toku postępowania sądowego,

2/ uspójnienia zasad pobieraniu zaliczek,

3/ wystandaryzowania dokumentacji wykazującej cesję wierzytelności na nowego wierzyciela (wszczynanie egzekucji na podstawie tytułu poprzednika prawnego bez klauzuli),

4/ badania tytułu wykonawczego pod kątem przedawnienia.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela przyjmująca zgłoszenia mec. Julia Rybczyńska – adresem e-mail: jrybczynska@zpf.pl.