Przedstawiciele branży windykacyjnej i komornicy porozmawiają o nowych zasadach współpracy wynikających ze zmian w prawie

Przedstawiciele branży windykacyjnej i komornicy porozmawiają o nowych zasadach współpracy wynikających ze zmian w prawie

W ramach działań, mających na celu wspieranie Członków swej organizacji w implementacji obowiązków, wynikających z nowo obowiązujących zmian prawnych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych organizuje dla Członków ZPF z branży zarządzania wierzytelnościami dedykowane spotkanie ze środowiskiem komorników sądowych. Spotkanie poświęcone będzie nałożonym na wierzycieli obowiązkom w relacji do komorników sądowych, związanym z wdrożeniem nowego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej, dedykowane zarówno wierzycielom pierwotnym, jak i wtórnym, odbędzie się 16 października br. w Warszawie i będzie okazją do merytorycznej dyskusji ze środowiskiem komorniczym oraz wspólnej analizy kwestii wpływających na efektywność procesu dochodzenia należności pod rządami nowych przepisów, którego nieodłącznym elementem są oczywiście komornicy sądowi.

W agendzie spotkania znalazły się poniższe tematy:

  1. Doręczenia pozwanemu korespondencji (pozwu) w toku postępowania sądowego,
  2. Uspójnienia zasad pobieraniu zaliczek,
  3. Wystandaryzowania dokumentacji wykazującej cesję wierzytelności na nowego wierzyciela (wszczynanie egzekucji na podstawie tytułu poprzednika prawnego bez klauzuli),
  4. Badania tytułu wykonawczego pod kątem przedawnienia.