Przegląd stron internetowych Członków KPF

Przegląd stron internetowych Członków KPF

Podczas Walnego Zebrania Członków KPF przedstawiono zebranym wyniki kolejnego przeglądu stron internetowych Członków KPF, zrealizowanego w pierwszym kwartale 2019 r. przez Komisję Etyki. Badanie objęło 107 Członków KPF (wobec 95 rok wcześniej) i pozwoliło określić poziom i jakość identyfikacji samorządowej i etycznej. W tym celu dokonano oceny sposobu i zakresu informowania przez nich na swoich stronach internetowych o przynależności do KPF, stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk KPF, treści Zasad Dobrych Praktyk KPF, wykonywaniu obowiązku audytu i uzyskania certyfikatu etycznego oraz możliwości złożenia wniosku / skargi do Komisji Etyki.

Było to kolejne badanie, zakończone wypracowaniem przez powołany przez Komisję Etyki zespół roboczy rekomendacji dla Członków KPF, dotyczących zakresu i sposobu prezentacji przynależności do KPF w serwisach (stronach) internetowych Członków KPF oraz wykorzystywania dorobku KPF, zwłaszcza programu etycznego w budowaniu wizerunku KPF w przestrzeni samorządowej i rynku finansowego.

Raport z tegorocznego badania oraz wnioski Komisji Etyki zostały zaprezentowane podczas Walnego Zebrania Członków KPF 18 czerwca 2019 r. Wnioski z dokonanego przeglądu są więcej niż optymistyczne – ponad 80% Członków KPF dobrze realizuje zadania w tym zakresie. Podczas zebrania nagrodzono też firmy, uznane przez Komisję Etyki za najbardziej zaangażowane w zapewnienie wysokiej jakości etycznej identyfikacji samorządowej. Nagrody te zostały przyznane firmom: Asekuracja Sp. z o.o.; PRA Group Polska Sp. z o.o.; TogetherData Sp. z o.o.; Transparent Data Sp. z o.o. oraz Vippo Sp. z o.o.

Komisja Etyki zaplanowała także, że na podstawie wyników projektu sformułuje indywidualne zalecenia dotyczące funkcjonowania i wypełniania przez Członków KPF wydanej rekomendacji, wpisującej się w ideę promocji programu etycznego KPF.