Raport FOB: "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki"

Raport FOB: "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki"

Ukazał się raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki” publikowany co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W raporcie opisane zostały liczne przykłady dobrych praktyk biznesowych oraz działań z zakresu CSR. Przedstawiono też wyniki VI Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012, konkursu „Raporty Społeczne 2012” oraz konkursu „Kampanie Społeczne Roku 2011”. Raport zawiera wiele ciekawych opracowań z zakresu etyki biznesu, z których szczególnie zachęcamy do lektury tekstu Krzysztofa Grabowskiego, Doradcy ds. Ładu Korporacyjnego KPF, poruszającego tematykę tzw. parabanków i naszej postawy wobec nich (str. 8 raportu).

Raport można znaleźć na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/dobre-praktyki/raporty/raport-2012.html

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl