Raport Komisji ECON w sprawie opłat interchange przyjęty

Raport Komisji ECON w sprawie opłat interchange przyjęty

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła raport w sprawie wniosku dotyczącego projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o opłatach interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych przy pomocy karty.

Komisja ECON 20 lutego 2014 roku podtrzymała pierwotne stanowisko Komisji Europejskiej, wyrażone w projekcie Rozporządzenia, iż opłaty interchange z tytułu transakcji realizowanych w oparciu o kartę kredytową nie mogą przekroczyć 0,3 % wartości transakcji. W przypadku kart debetowych, opłaty te nie będą mogły przekroczyć 0,2 % wartości transakcji lub 0,07 EUR w zależności, która z tych wartości jest niższa. Jednocześnie Parlament Europejski nie zgodził się z propozycją Komisji Europejskiej w zakresie akceptacji zasady honorowania wszystkich kart („Honour All Card rule”).

Limity opłat interchange mają obowiązywać zarówno transakcje wewnątrz danego kraju, jak i operacje transgraniczne na obszarze Unii Europejskiej – mówi Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF. Trzeba zwrócić uwagę, iż w Polsce, opłaty interchange były już przedmiotem zainteresowania i dyskusji Parlamentu. W lipcu br. wejdzie w życie ustawa obniżająca te opłaty do poziomu 0,5 % – zauważa Mecenas Czugan.

Planuje się, że Parlament Europejski będzie debatował nad Raportem ECON jeszcze w kwietniu, jednakże nie oczekuje się dalszych kroków w stosunku do tej regulacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zważywszy na fakt, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange ma być stosowane wprost we wszystkich krajach Unii Europejskiej, potrzebna jest wnikliwa analiza oceny skutków regulacji na rynek finansowy. Nazbyt często regulator pomija ten fakt, lub przeprowadzona analiza okazuje się zbyt płytka merytorycznie – wskazuje dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Po zakończeniu nieodległych już wyborów europejskich temat opłat interchange znów stanie się aktualnym. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wraz z europejskim partnerem EUROFINAS, reprezentującym istotną część europejskiego rynku kredytowego, w tym kartowego, podobnie jak to miało miejsce w dotychczasowym procesie legislacyjnym będą merytorycznymi uczestnikami tej ważnej dla rynku finansowego dyskusji.