Raport KPF i EY z Badania nadużyć na rynku finansowym

Raport KPF i EY z Badania nadużyć na rynku finansowym

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych wraz z firmą doradczą EY mają przyjemność zaprezentować Raport z badania nadużyć na rynku finansowym, które zostało przeprowadzone w III kwartale br. w ramach cyklicznego projektu badawczego KPF i EY.

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest prezentacja problemu nadużyć, z którym walczą firmy z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym naciskiem na:

– skalę zjawiska nadużyć,
– ocenę efektywności wykorzystywanych przez instytucje narzędzi zapobiegania nadużyciom,
– trudności, z którymi mierzą się instytucje w walce z nadużyciami.

Tegoroczna edycja projektu przeprowadzona została w zmienionej formie, która pozwoliła na objęcie badaniem tak różnych instytucji świata finansów jak banki detaliczne, banki korporacyjne, firmy leasingowe oraz firmy pożyczkowe. W badaniu wzięła udział także firma telekomunikacyjna, co jest kolejnym przejawem udanej i pożytecznej współpracy branży bankowej z tym sektorem.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu to:

  • wyniki badania nie wykazują na istotne zmiany w podejściu sektora do przeciwdziałania nadużyciom w porównaniu do lat ubiegłych,
  • tak jak w latach poprzednich, badane instytucje wskazują, że zdarzeniami, z jakimi muszą się najczęściej mierzyć w obszarze przeciwdziałania nadużyciom, są przypadki wyłudzenia produktu lub usługi z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu,
  • z drugiej strony, ataki hakerskie, które odbijają się największym echem w środkach masowego przekazu, według uczestników badania mają miejsce stosunkowo rzadko,
  • udzielanie kredytów i pożyczek to obszar działalności, w którym badane instytucje najczęściej wykorzystują systemy informatyczne w celu przeciwdziałania nadużyciom,
  • w zakresie oceny skuteczności narzędzi przeciwdziałania nadużyciom utrzymały się tendencje takie jak w poprzednich badaniach, tj. wyżej oceniane są metody prewencyjne, niżej metody detekcyjne,
  • należy podkreślić, że uczestnicy badania wykazują dużą świadomość skuteczności niektórych technik analitycznych (np. analiza geoprzestrzenna, text mining, modele predykcyjne), które jednak nie są jeszcze powszechnie stosowane przez instytucje sektora finansowego,
  • nadal podstawowym wyzwaniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom jest brak współpracy pomiędzy instytucjami i organami ścigania w zakresie wymiany informacji, szczególnie podkreślane jest to przez firmy leasingowe, w których model biznesowy wpisane jest szybkie podejmowanie decyzji o udzieleniu finansowania,
  • firmy leasingowe zwracają uwagę na brak zrozumienia przez organy ścigania modelu działania firm z tej branży,
  • uczestnicy wskazali ponadto na występujący problem nieefektywności działań podejmowanych przez organy ścigania w związku z nadużyciami.

 

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA:

raport-naduzycia-250