Risk & Supervision Meeting 2022 – Konferencja branżowa dla leasingu i faktoringu

Risk & Supervision Meeting 2022 – Konferencja branżowa dla leasingu i faktoringu

Już 8 września w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja Risk & Supervision Meeting 2022 organizowana przez CRIF – jedyne takie wydarzenie w Polsce adresowane do sektora leasingowego i faktoringowego. Poruszane na niej będą tematy związane z obszarem ryzyka, analizą i przeciwdziałaniem wyłudzeniom w sektorze leasingowym i faktoringowym. Celem konferencji jest międzysektorowa wymiana doświadczeń, ze względu na wspólne obszary działań biznesowych i zacieśnienie współpracy obydwu sektorów, które współpracują z podobnym segmentem klientów.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać:

 • jak na prowadzony przez nich biznes wpływa zrównoważony rozwój (ESG) i regulacje z nim związane,
 • jak zmiany gospodarcze wpływają na łańcuch dostaw,
 • czym jest remote selling i jak zarabiać na e-commerce,
 • oraz poznać wybrane case’y fraudów przygotowane przez ZPL.

Podczas konferencji zostaną także przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez CRIF wśród firm z branży faktoringowej i leasingowej, które miały na celu znalezienie cech wspólnych w sferze nadużyć w obu sektorach i zarekomendowanie dzięki temu działań antyfraudowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu jest fundamentem, na którym stoi każda firma czy organizacja. Jeśli fundament ten będzie słaby, w tak gwałtowanie zmieniającym się rynku, firma nie będzie w stanie się utrzymać. W obydwu branżach, zarówno faktoringu jak i leasingu, działanie w oparciu o pewne dane jest kluczowe. Nie tylko na wstępnym etapie – czyli weryfikacji klienta przez nawiązaniem współpracy, ale także w trakcie jej trwania. Wraz z rozwojem technologii i digitalizacją zwykła analiza podstawowych informacji finansowych dotyczących klienta przestała być wystarczająca. Organizacje muszą wychodzić poza nią i szukać aktywnie innych źródeł danych, np. danych behawioralnych dot. tego jak wygląda jego proces zakupowy. Co kupuje, w jaki sposób – płacąc gotówka, za pośrednictwem karty kredytowej czy może BNPL? Czy regularnie spłaca swoje zobowiązania? Dzięki takim danym firmy mogą podejmować pewniejsze decyzje i minimalizować ryzyko fraudu.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, tym roku rozwiązania IT dedykowane przeciwdziałaniu nadużyciom jako najefektywniejsze metody walki z nadużyciami zostały wybrane przez branże faktoringu. Branża leasingowa natomiast, nadal najbardziej ceni sobie zewnętrzne rejestry informacji gospodarczej podczas podejmowania biznesowych decyzji. Oba sektory zgonie przyznają, że główną korzyścią jaka płynie ze stosowania technik analitycznych w programach zapobiegania nadużyciom jest wczesne wykrywanie nadużyć. Wolą one zapobiegać, niż leczyć. Obie także zgodnie przyznają, że możliwość wykrycia nadużyć, bez wykorzystania technik analitycznych byłaby niemożliwa.

To tylko jeden z wielu wniosków jakie udało się wysnuć analizując wyniki obu ankiet przeprowadzonych wśród firm z branży faktoringu i leasingu. Dzięki uzyskanym odpowiedziom, udało się także uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • Jaki jest poziom wydatków na przeciwdziałanie nadużyciom w firmach?
 • Jakie są przeszkody związane z przeciwdziałaniem nadużyciom stoją przed firmami?
 • Dostępu do jakich źródeł informacji brakuje?
 • Jakie są najskuteczniejsze metody walki z nadużyciami?
 • Jaka jest szacowana liczba zablokowanych prób oszustwa i na jaką kwotę opiewa?
 • Jak wygląda schemat działania fraudstera i jakie procesy są najbardziej narażone na fraudy?
 • Czy pandemia COVID-19 miała na to jakiś wpływ?

O tym, i o synergii branży faktoringowej i leasingowej będziemy dyskutować podczas 5tej edycji Risk & Supervision Meeting 2022.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję (link).

Więcej informacji:

Rejestracja | O Konferencji | Program | Galeria zdjęć