Rzecznicy konsumentów wyróżnieni przez UOKiK i KPF

Rzecznicy konsumentów wyróżnieni przez UOKiK i KPF

W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe. 13 marca br., podczas konferencji, zorganizowanej przez UOKiK z okazji Światowego Dnia Konsumenta, prezes UOKiK wyróżnił 30 rzeczników konsumentów, dziękując za ich zaangażowanie i nastawienie do wyzwań konsumenckich, przed którymi są stawiani. Specjalne wyróżnienia wręczyli też przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Ambasador Zasad Dobrych Praktyk – to honorowy tytuł, jaki Komisja Etyki działająca przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych przyznała dwóm rzecznikom konsumentów Małgorzacie Rothert (Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Warszawie) oraz Barbarze Wojtasik (Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Oławie). Obie panie zostały wyróżnione za aktywną współpracę z Komisją Etyki w realizacji misji Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych budowania kapitału społecznego na rynku finansowym poprzez skuteczne wykorzystywanie Zasad Dobrych Praktyk KPF (ZDP) dla poprawy ochrony praw klienta przedsiębiorstw finansowych. Doceniono ich wrażliwość na wszelkie przypadki przekroczenia przepisów miękkiego prawa, mogące naruszać dobre obyczaje i słuszne interesy konsumenta.

Współpraca KPF ze środowiskiem rzeczników konsumentów jest kluczem do uczynienia z samoregulacji skutecznie funkcjonującej miękkiej regulacji. Rzecznicy wspierają działającą przy KPF Komisję Etyki swoim zaangażowaniem w skuteczne monitorowanie praktyk biznesowych – zarówno zgłaszając przypadki nierzetelnych praktyk, jak i wskazując konsumentom możliwość zgłaszania wniosków o zbadanie praktyk biznesowych Członków KPF – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Cieszymy się, że właśnie podczas konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta mogliśmy poprzez przyznane wyróżnienia pokazać również praktyczny, bardzo konkretny wymiar współpracy, który pomaga podnosić poziom ochrony praw konsumenta, budować kapitał społeczny na rynku usług finansowych

Wyróżnienia wręczali: Andrzej Roter – Prezes Zarządu KPF, Dominik Stanny – Rzecznik Etyki KPF oraz Krzysztot Sołkiewicz – Przewodniczący Komisji Etyki KPF.