Sektor finansowy wygra wojnę z hakerami? Zapowiedź VI Kongresu Antyfraudowego

Sektor finansowy wygra wojnę z hakerami? Zapowiedź VI Kongresu Antyfraudowego

Skala ataków hakerskich, ujawniających w sieci coraz bardziej szczegółowe dane klientów instytucji finansowych w połączeniu z dynamicznym rozwojem bankowości elektronicznej powoduje, że przedsiębiorstwa finansowe stają w obliczu utraty reputacji, a w ślad za tym – także pogorszenia wskaźników sprzedaży. O tym wyzwaniu będą dyskutować uczestnicy Kongresu Antyfraudowego, który organizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki raportu „Badanie nadużyć w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym”, zrealizowanego wspólnie przez KPF i firmę doradczą EY – Partnera Merytorycznego Kongresu. Partnerem Głównym wydarzenia jest Biuro Informacji Kredytowej.

KTO WYGRA STARCIE Z HAKERAMI?

Jak wynika z badania firmy doradczej EY pt. „Megatrendy”, nasilające się cyberataki są obecnie największym zagrożeniem technologicznym. 5 z 10 największych wycieków danych w historii miało miejsce w 2013 i 2014 roku. Amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych szacuje, że kradzież danych oraz praw autorskich to koszt pomiędzy 375 a 575 miliardów USD rocznie.

W przypadku banków, coraz większe znaczenie mają ataki phishingowe, czyli podszywanie się przez internetowych oszustów pod instytucje finansowe i wyłudzanie prywatnych danych klientów. To sprawia, że osoby zajmujące się przeciwdziałaniem nadużyciom, w tym cyberprzestępstwom, muszą szukać coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nieszczelność systemów informatycznych, którą ujawniają pomysłowi hakerzy kradnący dane, zmusza do ciągłej aktualizacji strategii zarządzania ryzykiem reputacyjnym. Podczas szóstej edycji Kongresu Antyfraudowego przedstawione zostaną najbardziej spektakularne przypadki wyłudzeń online. Eksperci powiedzą także, jak i kiedy ostrzegać przed zagrożeniem cyberatakami, nie tracąc przy tym wiarygodności w oczach obecnych i potencjalnych klientów.

Im wyższa skłonność Polaków do przeprowadzania transakcji na rachunku bankowym za pośrednictwem Internetu, tym szybszy rozwój cyberprzestępczości. Mimo, że nadal z tradycyjnych oddziałów banków korzysta co trzeci Polak (32,8%), to według realizowanego przez KPF i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej badania rynku consumer finance, już 38,5% respondentów zadeklarowało korzystanie z e-rachunków. W dużo mniejszym zakresie klienci dokonują transakcji bankowych mobilnie – przy użyciu smartfonu lub tabletu. Ale także ten kanał ma przed sobą obiecujące perspektywy.

NADUŻYCIA KLIENCKIE

Kradzież tożsamości i dokonywanie wyłudzeń na podstawie sfałszowanych danych osobowych należą do najpowszechniej stosowanych nadużyć z udziałem klientów. Uczestnicy Kongresu Antyfraudowego będą dyskutować o możliwościach skutecznej weryfikacji potencjalnych oszustów, np. starając się o kredyt, bez uszczerbku dla procesu sprzedażowego. W kontekście zapobiegania nadużyciom pojawia się też pytanie, jak powinna przebiegać współpraca międzysektorowa, np. między bankami i firmami telekomunikacyjnymi. Celem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi branżami, nie tylko z rynku finansowego. Dyskusja o nowych zjawiskach fraudowych, odnoszących się do szczególnie wrażliwego na nadużycia sektora finansowego, pozwala też na ostrzeganie przed ewentualnymi nadużyciami.

Zarówno cyberprzestępczość jak i nadużycia klienckie należą do najistotniejszych problemów z jakimi borykają się ostatnio instytucje finansowe w obszarze nadużyć. Nowym i bardzo interesującym tematem na tegorocznym Kongresie będzie współpraca międzysektorowa, zwłaszcza, że przestępcy w swoich działaniach nie zawężają się wyłącznie do jednej branży. Coraz częściej mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak, np. okradanie kont bankowych przy użyciu wyłudzonego duplikatu karty SIM, lub też wykorzystanie tej samej, skradzionej tożsamości do wyłudzenia różnych świadczeń. Paradoksalnie, usługi branży finansowej i operatorów telekomunikacyjnych, czyli dostęp do systemu bankowego i łączność telefoniczna, to także kluczowe zasoby wykorzystywane przez przestępców w ich działalności – mówi Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

Dlatego istotnym celem Kongresu Antyfraudowego jest pokazanie jak duże znaczenie ma współpraca firm z pozornie nie mających ze sobą wiele wspólnego sektorów gospodarki. Ważne jest stosowanie zasady dzielić się wiedzą, a nie ukrywać wypadki wyłudzeń – dodaje drMirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Szósty Kongres Antyfraudowy jest adresowany przede wszystkim do przedstawicieli rynku usług finansowych, w tym sektora bankowego, branży leasingowej, pożyczkowej, SKOK-ów, ubezpieczycieli, a także przedstawicieli telekomów. Wartością dodaną i wyróżnikiem Kongresu jest pokazanie praktyki biznesowej, zaczynając od zdefiniowania, czym są nadużycia, a kończąc na rekomendacji efektywnych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Zakres cyklicznego raportu, przygotowywanego przy współpracy KPF i firmy doradczej EY w ramach projektu badawczego „Badanie nadużyć w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym” został w tym roku poszerzony o operatorów telefonii. Wyniki obrazują skalę wyłudzeń na rynku kredytów detalicznych w I półroczu 2015 roku. Raport zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom Kongresu Antyfraudowego.

Na Kongres można się rejestrować za pośrednictwem witryny internetowej KPF. Wydarzenie odbędzie się 15 października 2015 roku w warszawskim Hotelu Marriott.