Sektor pożyczkowy w przededniu głębokich zmian otoczenia rynkowego

Sektor pożyczkowy w przededniu głębokich zmian otoczenia rynkowego

Sektor instytucji pożyczkowych, reprezentowanych przez Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)  rozwijał się w roku 2013 w tempie ponad 30% – jak ujawnia najnowszy raport KPF, a jednocześnie sektor ten stanie w obliczu poważnych zmian otoczenia prawnego. Jak wpłyną one na funkcjonowanie tego rynku i czy cele stawiane przez regulatora zostaną spełnione? Na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy III Kongresu Sektora Pożyczkowego, organizowanego przez KPF.

Z badań KPF, których wyniki będą udostępnione w trakcie Kongresu wynika, że saldo pożyczek na koniec roku 2013, także wartość pożyczek udzielonych w okresie 2013 roku wzrosły o ponad 1/3 w stosunku do roku 2012. Rosła również liczba udzielonych pożyczek, czy liczba klientów i to przy rosnącym wskaźniku odmów akceptacji składanych przez klientów aplikacji pożyczkowych. Co jest podłożem tej tendencji w ostatnim okresie 2, 3 lat? Czy jedynie rosnąca koniunktura i malejące ryzyko pożyczkowe, czy może wchodzenie na rynek klientów, dla których do niedawna nie było odpowiednich produktów? Czy z analizy danych, które będą przedstawione przez przedstawiciela EUROFINAS, europejskiej organizacji reprezentującej bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego płyną wnioski także dla Polski? Bardzo interesująco zapowiada się debata kongresowa w części dotyczącej sytuacji na rynku kredytu konsumenckiego w Polsce, rynku pożyczkowego i koniunktury. Dyskusja merytoryczna nad konsekwencjami ekonomicznymi zmian w prawie zapewne będzie interesująca nie tylko dla samych firm pożyczkowych – stwierdził dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF, jeden z moderatorów kongresowej dyskusji.

Limit całkowitego kosztu kredytu, nowe warunki do spełnienia warunkujące dopuszczenie do rozpoczęcia działalności, dostęp do zewnętrznych baz danych i wymiana informacji – mnogość nowych regulacji, którym niebawem poddane zostaną firmy pożyczkowe powoduje, że tegoroczna edycja kongresu ma dla nich znaczenie wyjątkowa. Nadal uczestnicy rynku mają do czynienia jedynie z założeniami do nowych regulacji, to jednak już na tym etapie dyskusja wokół zmian w otoczeniu prawnym funkcjonowania firm pożyczkowych ma tak kapitalne znaczenie dla praktyków tego rynku. Dlatego tej problematyce zostanie  poświęcona znaczna część  debaty kongresowej – stwierdził Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF i uczestnik kongresowej debaty.

W centrum uwagi uczestników Kongresu znajdzie się też tematyka mikrofinansowania, a co za tym idzie w kręgu zainteresowania znajdą się perspektywy rozwoju i potrzeby finansowe  sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Ta część debaty kongresowej będzie moderowana przez Pawła Pelca, Wiceprezesa Zarządu Agencji Ratingu Społecznego. To naturalny kierunek rozwoju oferty sektora kredytowego w Polsce, w tym również firm pożyczkowych. Stąd postaramy się precyzyjnie opisać potencjał tego rynku – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Pragniemy, by Kongres stał się nie tylko platformą wymiany najlepszych doświadczeń, ale również by kreował  standardy etyczne i biznesowe sektora – stwierdził dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF. Dlatego równie ważnym jego elementem  będzie panel „Konsument w centrum zainteresowania pożyczkodawcy”, poświęcony między innymi zarządzaniu doświadczeniem klienta (tzw. CEM), czy ADR – narzędziu pozasądowego rozwiązywania sporów, które w 2015 roku jako regulacja unijna wejdzie w życie w Polsce.

Ubiegłoroczny Kongres zgromadził blisko 150 uczestników z pozabankowego sektora pożyczkowego, przedstawicieli firm pożyczkowych, współpracujących z nimi firm pośrednictwa finansowego oraz dostawców produktów i usług, związanych z produktami kredytu konsumenckiego lub procesem ich sprzedaży. Trzecia edycja Kongresu odbędzie się 21 maja w Hotelu Marriott w Warszawie, więcej informacji znajduje się na stronie: Kongres Sektora Pożyczkowego.