Skutki wprowadzenia regulacji maksymalnych kosztów kredytu

Skutki wprowadzenia regulacji maksymalnych kosztów kredytu

Raport poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 7 grudnia 2016 r.) proponuje wprowadzenie przepisów, które będą miały fundamentalny wpływ na działalność wszystkich sektorów rynku kredytowego w Polsce, w tym banków, SKOK i instytucji pożyczkowych.