Szkolenie „Finanse muzułmańskie w działalności europejskich podmiotów komercyjnych”

Szkolenie „Finanse muzułmańskie w działalności europejskich podmiotów komercyjnych”

Finanse muzułmańskie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Według danych EY wartość aktywów zgodnych z prawem szariatu wynosi ponad 2 biliony dolarów. Muzułmańskie instrumenty finansowe dostępne są nie tylko w regionie Zatoki Perskiej czy Azji Południowo-Wschodniej, gdzie religią dominującą jest Islam, ale również w Europie. Instytucje oferujące produkty finansowe zgodne z prawem szariatu można znaleźć na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga i Irlandii. W Europie największą popularnością cieszą się muzułmańskie fundusze inwestycyjne oraz obligacje sukuk. Wydaje się więc, że promowanie nowych rozwiązań, które wdrażane są w kolejnych krajach europejskich, wpłynie na poziom innowacyjności polskiego sektora finansowego.

W związku z zapotrzebowaniem na praktyczne i szczegółowe informacje na temat muzułmańskich instrumentów finansowych Centrum Inicjatyw Międzynarodowych podjęło się realizacji warsztatów „Finanse muzułmańskie – sposób na podniesienie konkurencyjności polskiego sektora finansowego”.

Celem warsztatów jest upowszechnianie praktycznej i szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania muzułmańskiego rynku finansowego oraz poszczególnych instrumentów w celu poszerzenia gamy oferowanych produktów finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz podniesienia konkurencyjności polskiego sektora finansowego.

Wydarzenie jest współorganizowane przez agencję ratingową Moody’s oraz Islamic Research and Training Institute (organizacja z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, która należy do grupy Muzułmańskiego Banku Rozwoju). Inicjatywa jest objęta patronatem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Warsztaty są adresowane do przedstawicieli sektora finansowego, decydentów oraz naukowców.

Program wydarzenia:

19-20 listopada 2016
Warszawa

Dzień 1

9:30-10:00 ­– Rejestracja

10:00-11:30 – Finanse muzułmańskie. Charakterystyka najważniejszych instrumentów (Katarzyna Sidło, CASE)

– Muzułmańska myśl ekonomiczna oraz podstawowe zasady funkcjonowania rynku finansowego

– Umowy ustanawiające spółkę (różne rodzaje), leasing and sprzedaż z marżą

– Muzułmańskie obligacje (sukuk)

11:30-12:00 – Przerwa kawowa

12:00-13:00 – Bankowość muzułmańska (Dr Muhamed Zulkhibri, IRTI)

– Działalność banków detalicznych i inwestycyjnych

– Rynek międzybankowy. Charakterystyka i wyzwania

13:00-14:00 – Instrumenty inwestycyjne (Katarzyna Czupa, CIM)

– Sukuk rządowy i korporacyjny

– Muzułmańskie fundusze inwestycyjne

14:00-15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 – Raiting w finansach muzułmańskich (Arif Bekiroglu, Moody’s Inwestors Service)

– Podmioty korporacyjne

– Podmioty państwowe

– Sukuk

Dzień 2

10:00-11:15 – Regulacje (Dr Muhamed Zulkhibri, IRTI)

– Standaryzacja instrumentów

– Nadzór

– Kwestie rachunkowe

11:15-11:30 – Przerwa kawowa

11:30-12:30 – Zarządzanie ryzykiem (Prof. Abdul Ghafar Ismail, IRTI)

– Ryzyko kredytowe (zdolność kredytowa i problem ‘pryncypał-agent’)

– Ryzyko płynności

12:30-13:15 – Ryzyko rynkowe (Katarzyna Czupa, CIM)

– Ryzyko zmiany cen, stopy procentowej, walutowe

– Instrumenty pochodne

13:15-14:15 – Przerwa obiadowa

14:15-15:30 – Finanse muzułmańskie w praktyce (Prof. Abdul Ghafar Ismail, IRTI)

– Studium przypadku nr 1 – Przedsiębiorstwo, które finansuje swoją działalność z wykorzystaniem instrumentów muzułmańskich

– Studium przypadku nr 2 – Portfel inwestycyjny składający się z instrumentów muzułmańskich (w tym wycena oraz obliczanie stopy zwrotu)

Więcej informacji znaleźć można na: http://centruminicjatyw.org/projekty/finanse-muzulmanskie/

Rejestracja: katarzyna.czupa@centruminicjatyw.org. Wstęp wolny.