Transparent Data członkiem międzynarodowej Federacji Usług Informacji Biznesowej FEBIS

Transparent Data, data software house dostarczający informacje gospodarcze o firmach z Polski i z zagranicy, stał się członkiem międzynarodowej Federacji Usług Informacji Biznesowej FEBIS.

To cieszące się wielką renomą międzynarodowe stowarzyszenie branżowe skupia obecnie ponad 130 członków z całego świata zajmujących się świadczeniem usług w zakresie informacji biznesowej i windykacji należności. Tym samym firma znalazła się w światowej elicie dostawców informacji biznesowych i windykacyjnych.

Członkowie FEBIS mają nie tylko możliwość wymiany doświadczeń między sobą, ale także wspólnego inicjowania szeregu działań mających na celu dostosowanie kwestii regulacyjnych do sprawozdawczości kredytowej i systemów finansowych. W ramach sieci współpracy dostarczają sobie nawzajem wiedzy o branży, przyczyniają się do rozwoju zarządzalnych polityk ochrony danych, umożliwiają lepsze ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i pracują nad tym, aby zapewnić firmom z całego świata lepszy dostęp do danych o przedsiębiorstwach, sprawozdań finansowych i informacji kredytowej.