Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta przez Sejm

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta przez Sejm

9 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o dystrybucji ubezpieczeń o treści przyjętej uprzednio przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. Ustawa niezwłocznie została przekazana do Senatu, co zapoczątkowało kolejny, końcowy już etap procedury ustawodawczej.

Jednocześnie w ubiegłym tygodniu odbyło się zorganizowane przez Radę Europejską spotkanie w przedmiocie odroczenia terminu wdrożenia Dyrektywy IDD. Rada wskazywała, że wszystkie kraje członkowskie UE albo wyraźnie wnoszą o takie odroczenie, albo co najmniej odroczeniu się nie sprzeciwiają. Pomimo przedstawionej argumentacji, obecni na spotkaniu przedstawiciele Komisji Europejskiej – która musiałaby wyjść z odpowiednią inicjatywą legislacyjną – nie poparli tego postulatu. Jak przekazuje nam EUROFINAS, Rada Europejska zamierza kontynuować przekonywanie Komisji do zmiany stanowiska.

Termin wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w naszym kraju nie został zmieniony – w dalszym ciągu jest to 23 lutego 2018 r.

Uchwaloną ustawę (na druku senackim) można pobrać TUTAJ.