V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

Poznaliśmy Laureatów Cessio 2014. V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami zakończony.

V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbył się w dniach 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie.

 

Podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyły się następujące sesje:

– Międzynarodowe doświadczenia i nowe trendy na rynku zarządzania wierzytelnościami – konsekwencje dla praktyki biznesowej w Polsce

– Ewaluacja portfeli wierzytelności bankowych, strukturyzacja transakcji i przeprowadzenie procesu sprzedaży – analiza najnowszych z doświadczeń polskich i zagranicznych

– Wierzytelności hipoteczne sektora bankowego w Polsce – wyzwanie przyszłości?

– Dochodzenie należności od SME

– Nowe kierunki i obszary rozwoju biznesu na rynku zarządzania wierzytelnościami

W dniu 26 listopada 2014 podczas Uroczystej Gali poznaliśmy laureatów CESSIO 2014.

 

Nagrodzeni w kategorii finansowej:

SUPERCESSIO 2014

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Cessio – II miejsce

Alior Bank S.A.

Cessio – III miejsce

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

Nagrodzeni w kategorii niefinansowej:

SUPERCESSIO 2014

Polkomtel Sp. z o.o.

Cessio – II miejsce

P4 Sp. z o.o.

Cessio – III miejsce

Orange Polska S.A.

 

Nad przebiegiem całego procesu wyboru czuwała merytorycznie znakomita firma doradcza KPMG, a decyzje podejmowała Kapituła CESSIO w składzie: Bożena Graczyk (KPMG), dr Mieczysław Groszek (Związek Banków Polskich), Andrzej Sugajski (Związek Polskiego Leasingu), Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) i Andrzej Roter (KPF).

V Kongres odbył się pod Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne Partnerowi Merytorycznemu, firmie doradczej KPMG, Partnerowi Strategicznemu: Hoist Finance oraz Partnerom: Alektum Inkasso Sp. z o.o., Big Consulting Sp. z o.o., EOS KSI Polska, Forum Debitum Sp. z o.o., Krajowemu Rejestrowi Długów BIG S.A., Kredyt Inkaso S.A., Kancelarii Prawniczej Wardyński i Wspólnicy Sp. K. oraz Patronom Medialnym: Dziennikowi Gazecie Prawnej i Gazecie Bankowej.

W pięciu dotychczasowych edycjach Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło ponad 1000 praktyków biznesowych z sektora finansowego. W coraz większym zakresie gromadzi ono też menedżerów, reprezentujących inne gałęzie gospodarki niż finansowe.