VIII Europejski Kongres Finansowy

VIII Europejski Kongres Finansowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w dniach 18 – 20 czerwca 2018 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.

VIII Europejski Kongres Finansowy, odbędzie się w czasie szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w programie Kongresu, podczas którego zamierzamy wejrzeć w przeszłość gospodarczą Polski. Uczynimy to jednak głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać do budowania gospodarki Polski i Europy. Motto  tegorocznego Kongresu brzmi: Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zapraszamy do udziału w debatach i dyskusjach podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, które toczyć się będą głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
  • Biznes i ryzyko na rynku bankowym
  • Finansowe uwarunkowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego
  • Rozwój rynku kapitałowego
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie.

Zapraszamy na stronę www.efcongress.com, na której znajduje się uaktualniany na bieżąco program Kongresu i wydarzeń towarzyszących.

W Europejskim Kongresie Finansowym uczestniczy co roku ponad 1000 przedstawicieli krajowej i europejskiej administracji, biznesu, świata akademickiego, mediów oraz polityków. Debaty kongresowe cechuje otwartość i niezależność. Co roku społeczność kongresowa wypracowuje i przedstawia nielobbystyczne Rekomendacje służące jakości rządzenia, z których wiele zostało zrealizowanych poprzez wprowadzone rozwiązania legislacyjne. Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości sektora finansowego.

KPF jest Partnerem Instytucjonalnym Kongresu.

Aby zgłosić uczestnictwo i dokonać rejestracji zapraszamy na stronę internetową www.efcongress.com.

Na stronie Kongresu dostępna jest również specjalna oferta hoteli dla uczestników EKF (liczba miejsc ograniczona).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Lucyną Schoennagel, e-mail: poczta@gab.com.pl, tel. (58) 5244901.