W ZPF witamy Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. została zawiązana w 2018 roku. Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi oraz reprezentowanie ich przed osobami trzecimi.  

Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie funduszami otwartymi (UCITS) oraz alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w sektorze zarządzania wierzytelnościami, zespół Ultimo TFI S. A. wyspecjalizował się w zarządzaniu funduszami wierzytelności, skutecznym zarządzaniu aktywami oraz efektywnej współpracy z pomiotami profesjonalnie zajmującymi się zarządzaniem wierzytelnościami.

O przystąpieniu do ZPF mówi Jakub Podkomorzy, Prezes Zarządu Ultimo TFI:

– Jestem bardzo wdzięczny za możliwość uczestniczenia przez Ultimo TFI w  ZPF. Ewolucja obszaru zarządzania wierzytelnościami i rozwój podmiotów profesjonalnie zajmujących się tą branżą wymaga wsparcia i konsolidacji wszystkich jej uczestników, w tym Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które stanowią niezbędny element w zarządzaniu Funduszami Wierzytelności. Liczę, że poszerzenie grona członków ZPF o Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym Ultimo TFI, wpłynie na jeszcze większy profesjonalizm i rozwój w budowaniu bezpiecznego i transparentnego zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie Członków Związku!