Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka

Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka

W raporcie podjęto się oszacowania skutków dla gospodarki i rynku kredytowego wprowadzenia ograniczenia wysokości całkowitych kosztów kredytu konsumenckiego do 30%, wynikającego z projektu założeń do zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustawach, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Przeprowadzona w raporcie analiza dowodzi, iż wejście w życie wymienionych założeń miałaby szereg konsekwencji, zarówno dla gospodarki, jak i klientów zarówno sektora bankowego i niebankowego.