Wydarzenia

CESSIO INWESTORÓW

Laur CESSIO INWESTORÓW to wyróżnienie, którego celem jest dokonanie oceny wierzycieli wtórnych, przystępujących do przetargu na sprzedaż portfela wierzytelności.

W realizację pierwszej edycji Lauru CESSIO INWESTORÓW włączył się osobiście dr Mieczysław Groszek, przedstawiciel Związku Banków Polskich, Członek Kapituły CESSIO, uznając ten projekt za bardzo ważny i pożyteczny dla środowiska bankowego w Polsce. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do projektu Lauru CESSIO (przejdź do strony), gdzie wierzyciele wtórni oceniają podmioty, które organizują przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności. Bezpośrednim efektem oceny praktyk biznesowych, będzie opisanie profilu instytucji przystępującej do przetargu na sprzedaż portfeli wierzytelności, która w opiniach wierzycieli pierwotnych odpowiada najwyższym standardom.

Zasady Głosowania

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni (m.in. banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe), które organizowały przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, które uczestniczyły w przetargach na kupno portfeli wierzytelności w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

a. Przebieg przetargu
b. Umowy o zachowaniu poufności (UoZP NDA)
c. Umowa cesji
d. Obsługa posprzedażowa
e. Ogólna ocena jakościowa nabywcy i współpracy w zakresie obsługi transakcji

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1 do 10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 3 instytucje.

6. Regulamin przyznawania Lauru CESSIO INWESTORÓW – Pobierz

————————————————————————

Kapituła Lauru CESSIO 2021

 • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
 • Tadeusz Białek, Wiceprezes, ZBP
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu
 • dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
 • Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

 

Wyniki CESSIO INWESTORÓW 2021

 • I miejsce – EOS KSI Polska Sp. z o.o.
 • II miejsce – Intrum Sp. z o.o.
 • III miejsce – KRUK S.A.

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO 2021 miało miejsce w trakcie pierwszego dnia XII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 21–22 września 2021 r. we Wrocławiu.

 

Wyniki CESSIO INWESTORÓW 2019

 • I miejsce – Hoist Polska S.A.
 • II miejsce – Intrum Sp. z o.o.
 • III miejsce – EOS KSI Polska Sp. z o. o. oraz KRUK S.A.