XII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna

XII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna

W dniu 18 października 2012 roku w Warszawie odbyła się XII KONFERENCJA PRAKSEOLOGICZNO-ETYCZNA. Konferencja odbyła się pod hasłem: Prakseologiczno-Etyczne aspekty CSR na rynku finansowym.

Konferencja Prakseologiczno-Etyczna jest doskonałym miejscem do ukazania i promocji dobrych praktyk w sektorze finansowym, które winny zostać przełożone do codziennej praktyki biznesowej przez podmioty działające na rynkach finansowych, a co najważniejsze do otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące rynku finansowego firm społecznie odpowiedzialnych. 

Celem tegorocznej konferencji było umożliwienie spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące koncepcji, stanu i perspektyw wdrażania społecznej odpowiedzialności (CSR) w sektorze przedsiębiorstw rynku finansowego.

Kryzys finansowy poważnie nadszarpnął zaufanie konsumentów do rynku finansowego. W konsekwencji stał się on celem ostrej krytyki społecznej, a także jest postrzegany jako pewnego rodzaju patologia współczesnego świata. Organizatorzy mają nadzieję, że XII Konferencja Prakseologiczno-Etyczna stanie się platformą do spotkania i odbudowy utraconego zaufania oraz wizerunku, któremu powinno współtowarzyszyć CSR – odpowiedzialność społeczna biznesu.

Podczas konferencji odbywa się rozdanie nagród KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

AGENDA 

OTWARCIE KONFERENCJI
Profesor dr hab. Wojciech Gasparski, Dyrektor, Centrum Etyki Biznesu
Dr Ryszard Banajski, Prezes, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Profesor dr hab. Anna Lewicka Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

PANEL I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERESARIUSZY RYNKU FINANSOWEGO

PREZENTACJA

Wizja Zrównoważonego Rozwoju Dla Polskiego Biznesu – Wizja 2050
Aleksandra Stanek – Kowalczyk, Menedżerka w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers (PwC)

PANEL DYSKUSYJNY
Główny temat dyskusji – „Wizja 2050” a rozwój rynku finansowego w Polsce

Uczestnicy dyskusji:

Dr Bolesław Rok, CEBI, Akademia Koźmińskiego
Robert Sroka, Członek Rządowego Zespołu ds. CSR
Dr inż. Kazimierz Janiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Tadeusz Góralski, Prezes Zarządu, Quality All Development – Fundusz Kapitałowy S.A.
Agnieszka Krajnik, Koorynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, Provident Polska S.A.
Aleksandra Stanek – Kowalczyk, Menedżerka w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers (PwC)

Moderator: Krzysztof Grabowski – Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego

PANEL II ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

PREZENTACJA

Kodeksy etyczne i standardy CSR – przykłady, stosowanie i znaczenie dla rynku
Aleksandra Stanek – Kowalczyk, Menedżerka w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers (PwC)

Uczestnicy dyskusji:

Krzysztof Motylski, Departament Compliance, Bank BPH S.A. Grupa GE Capital
Joanna Nowicka – Kempny, Prezes Zarządu, Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Kierownik ds. Korporacyjnych, Provident Polska S.A.

Moderator: Paweł Oksanowicz, Redaktor, Radio PIN

PREZENTACJA

Współczesna rola nadzorcy rynku finansowego
Marcin Olszak, Dyrektor, Departament Prawny, Komisja Nadzoru Finansowego

Uczestnicy dyskusji:
Marcin Olszak, Dyrektor, Departament Prawny, Komisja Nadzoru Finansowego
Sebastian Skuza, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów,
Franciszek Robert Zięba, Prezes Zarządu, Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska
Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Dr Elżbieta Kolasińska, Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Zachowań Rynkowych, Uniwersytet Gdański
Moderator: Paweł Oksanowicz, Redaktor, Radio PIN

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU
Przewodniczący Jury Konkursu – dr Bolesław Rok, CEBI, Akademia Koźmińskiego

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Profesor dr hab. Wojciech Gasparski, Dyrektor, Centrum Etyki Biznesu
Dr Ryszard Banajski, Prezes, Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Profesor dr hab. Anna Lewicka Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce