XVIII Walne Zebranie Członków KPF

XVIII Walne Zebranie Członków KPF

Przedstawiciele kilkudziesięciu firm, reprezentujących 10 sektorów rynku usług finansowych, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podsumowali dorobek działalności samorządowej za rok 2016. Dyskutowali też na temat planów działalności KPF na rok kolejny. Okazją do tej merytorycznej debaty było XVIII Walne Zebranie Członków KPF, które odbyło się 19 czerwca 2017 roku w Sopocie. Efektem obrad jest między innymi szereg uchwał, wśród których do najważniejszych można zaliczyć te odnoszące się do obszaru etyki biznesu.

Posiedzenie zostało poprzedzone wystąpieniem gościa specjalnego – prof. dra hab. Leszka Pawłowicza, wiceprezesa Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej, który omówił wybrane, najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki i rozwoju rynku finansowego w Polsce, rekomendacje wypracowane przez grono wybitnych ekspertów i przyjęte w ramach tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego.

Właściwą część obrad Walnego Zebrania rozpoczęło sprawozdanie Zarządu z działalności KPF w ubiegłym roku. Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, dokonał podsumowania spraw budżetowych i członkowskich oraz działalności KPF w zakresie promocji etycznego działania biznesu, public relations, a także realizacji projektów badawczych, edukacyjnych oraz konferencyjnych. Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, zaprezentował zaś rezultaty działalności KPF w obszarze legislacji. Podsumowania działalności Komitetu KPF dokonał jego przewodniczący – Artur Nowak-Gocławski. Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki KPF przedstawiła Izabela Piekarska, pełniąca funkcję sekretarza Komisji. Podczas zgromadzenia głosowano także nad uchwałą, akceptującą ogłoszone przez Zarząd KPF plany działania na rok 2017, z których najważniejsze to program na rzecz wzmacniania relacji samorządowych KPF i działania związane z nową odsłoną programu etycznego KPF.

W czasie posiedzenia uchwalono zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Etyki, mające na celu usprawnienie działania tego organu. Wyłoniono również skład Komisji Etyki na nową, dwuletnią kadencję (lata 2017-2019). Nowo wybrani członkowie Komisji to:

 • Borysław Mikołaj Iwaszkiewicz
 • Izabela Kachnowicz
 • Margita Kaczmarek
 • Marcin Tadeusz Kamiński
 • Wojciech Kazimierski
 • Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec
 • Bartosz Kuczewski
 • Robert Majkowski
 • Katarzyna Nowak
 • Izabela Piekarska
 • Michał Sapkowski
 • Krzysztof Sołkiewicz.

Uczestnicy Walnego Zebrania uchwalili również zmiany w dokumencie Zasady Dobrych Praktyk, stanowiące efekt prac nad rozwojem standardów dobrych praktyk postępowania w obszarach, w których działają Członkowie KPF. Dostosowano zasady, zawarte w Księdze IV Zasad Dobrych Praktyk (dotyczącej biur informacji gospodarczej) do przepisów ustawy o prawach konsumenta, według których BIG-i mają 30 dni na rozpatrzenie reklamacji klienta (a nie – jak dotąd – 60 dni). Druga ze zmian to modyfikacja zapisów Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk, dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych. Polega ona na poszerzeniu definicji klienta o klienta biznesowego oraz dostosowaniu treści ZDP do obecnych realiów i praktyki rynkowej sektora kredytowego.