Zjawisko cookie stuffingu potrzebuje zintegrowanych działań środowiska samorządowego

Zjawisko cookie stuffingu potrzebuje zintegrowanych działań środowiska samorządowego

W ostatnich dniach media donosiły o negatywnym zjawisku, jakie miało miejsce na rynku pożyczek pozabankowych, tzw. cookie stuffingu.

Przedstawiciele instytucji pożyczkowych, korzystających z usług sieci afiliacyjnych, uznali to zjawisko i działania, podejmowane przez niektórych uczestników rynku, za głęboko sprzeczne z dobrymi obyczajami współpracy biznesowej. W ich ocenie jest to również wydarzenie, które może mieć bardzo istotne znaczenie dla kształtu rynku w najbliższych latach.

– Pogląd ten w pełni podziela Zarząd KPF, zwracając uwagę na fakt, że to wydarzenie ma kontekst nie tylko biznesowy, ale również etyczny. To uzasadniało w pełni decyzję Zarządu KPF, po dokonaniu przeglądu mediów, o przekazaniu informacji na temat zjawiska cookie stuffingu Rzecznikowi Etyki KPF. Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki będą podejmowały stosowne działania, zgodne z obowiązującym w KPF regulaminem pracy obu organów statutowych KPF – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Jednocześnie, dla jak najlepszego rozpoznania i przeanalizowania tej sprawy, Zarząd KPF podjął decyzję o zwróceniu się do instytucji pożyczkowych o przesłanie komentarzy, oświadczeń oraz opisu praktyk z obszaru cookie stuffingu. Materiały, jakie zostaną przesłane do Biura KPF, posłużą między innymi do sporządzenia przez Zarząd KPF wniosku do Komisji Etyki (zgodnie z § 15 ust.1 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki) o uznanie danej praktyki za nierzetelną praktykę rynkową. Będzie to miało poważne konsekwencje dla stosujących takie praktyki, a jednocześnie będzie stanowiło narzędzie do przeciwdziałania takim praktykom w przyszłości.