Zmiana w składzie Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Zmiana w składzie Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Komitet KPF, podczas swojego posiedzenia w dniu 20 września 2017 roku, dokonał uzupełnienia składu tego organu statutowego. Uchwałą jego dotychczasowego składu, na drodze dokooptowania, do grona Członków Komitetu został powołany Pan Adam Parfiniewicz.

Adam Parfiniewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu ULTIMO S.A. od 1 września 2016 r. Ma szerokie doświadczenie w sektorze usług finansowych w Polsce. W ostatnich latach związany był z Grupą BNP Paribas, pełniąc funkcje członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz prezesa Sygma Banku. Z obszarem bankowości detalicznej związany był również w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż w LUKAS Banku (dziś Credit Agricole BP). Doświadczenie Adama Parfiniewicza obejmuje także zarządzanie spółkami Polcard i Expander Advisors, pracę w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (jako członek zarządu) oraz wcześniejsze pełnienie funkcji dyrektora biura maklerskiego i dyrektora zarządzającego bankowości detalicznej w Powszechnym Banku Kredytowym.

Bardzo się cieszę na bliższą współpracę z KPF. Liczę, że jako członek Komitetu będę mógł wesprzeć jej prace jeszcze efektywniej – wyznaje Adam Parfiniewicz. – KPF, jako organizacja skupiająca podmioty z branży finansowej ma w dzisiejszych czasach ogromnie ważną rolę do odegrania. Po pierwsze, jest kluczowym graczem w procesie ustalania i egzekwowania standardów etycznych – w szybko zmieniającym się otoczeniu ta rola jest nie do przecenienia. Po drugie, KPF bardzo skutecznie uczestniczy w procesach kształtowania przepisów regulujących nasz biznes, co jest również kluczową rolą wobec intensywności działań regulatorów. Po trzecie, KPF od wielu lat buduje platformę wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku, włączając również osoby spoza naszego środowiska – konferencje i raporty KPF należą moim zdaniem do najlepszych źródeł wiedzy o tym, co w naszej branży dzieje się i i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Mam nadzieję, że moje doświadczenie z pracy w różnych segmentach rynku finansowego  bankowości detalicznej, consumer finance, ubezpieczeń, pośrednictwa finansowego i windykacji przyda się w pracach grona kształtującego kierunki rozwoju tej organizacji.

Decyzja o powołaniu Adama Parfiniewicza na Członka Komitetu KPF zapadła jednomyślnie.

Przed nami, przedsiębiorcami branży finansowej stoją dzisiaj duże wyzwania. Zarówno z powodu potrzeby jeszcze większej profesjonalizacji naszej działalności, jak i konieczności pracy nad dalszym budowaniem odpowiedzialności branży i świadomości jej roli społecznej. W tym wszystkim nie powinniśmy zgubić perspektywy, że stoimy w przededniu kolejnej rewolucji technologicznej. To moim zdaniem oznacza, że zarówno firmy, jak i organizacje samorządowe, które je skupiają, powinny być zwinne, otwarte na zmiany, inspirujące, a jednocześnie odpowiedzialne i zaangażowane w sprawy wspólne. Wspieranie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, by była organizacją spełniającą oczekiwania jej członków w tym zakresie, jest kluczową odpowiedzialnością Komitetu. Zatem ogromnie rad jestem, że do społeczności koleżanek i kolegów, mocno zaangażowanych w sprawy wspólne, dołącza człowiek o takim doświadczeniu i wiedzy jak Adam Parfiniewicz. Wierzę, że dzięki temu nasz dobry wpływ jako Komitetu i samej organizacji będzie jeszcze większy – podkreśla Artur Nowak-Gocławski, Przewodniczący Komitetu KPF.