Zmiany w procedurze aplikacyjnej do KPF zaakceptowane

Zmiany w procedurze aplikacyjnej do KPF zaakceptowane

Komitet Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku zaakceptował zaproponowane przez Biuro KPF zmiany do procedury weryfikacji  firm, ubiegających się o członkostwo w tej organizacji. Najważniejszą zmianą w procedurze jest wprowadzenie obowiązku każdorazowego odpytywania dostępnych źródeł informacji odnośnie aktualnej sytuacji  prawnej, finansowej i właścicielskiej potencjalnych członków KPF. Uchwalone zmiany są wynikiem konsekwentnego dążenia samorządu sektora usług finansowych do zapewnienia najwyższych standardów jego działalności.

– Wzrost liczby Członków KPF o 30%, jaki osiągnęliśmy w 2012 roku, traktujemy jako zobowiązanie do systematycznego usprawniania procedur działania w naszej organizacji. Nasza praktyka samorządowa wykazuje dobitnie, iż takie podejście pozytywnie wpływa na standardy prowadzenia  biznesu  w całym sektorze usług finansowych – powiedział Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Komitetu KPF.
W celu uzyskania dostępu do informacji niezbędnych do oceny firm ubiegających się o członkostwo w KPF zawarto porozumienie z Big Consulting Sp. z o.o., integratorem dostępnych na rynku  danych z wszelkich dostępnych źródeł, rejestrów.  – Na podstawie umowy z naszą firmą KPF uzyskiwać będzie natychmiastowy dostęp do danych istotnych do oceny wiarygodności potencjalnych członków, w tym historii ich działalności oraz powiązań osobowych jego właścicieli i członków władz statutowych – poinformował Wiesław Wyszogrodzki, Partner w Big Consulting Sp. z o.o.

– Wprowadzając udoskonalenia do procesu rekrutacji członków  potwierdzamy  aktualność  realizowanej przez KPF misji, jaką jest wyznaczanie przedsiębiorstwom sektora usług finansowych najwyższych standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami. Działalność zgodna z tymi standardami będzie istotnym czynnikiem prowadzącym do uznania podmiotów działających w tym sektorze za  instytucje zaufania publicznego – stwierdził Krzysztof Opaliński.

– Zmiany, jakie zaakceptował Komitet KPF, w połączeniu z innymi wymaganiami statutowymi, jakie stawiają przed sobą członkowie KPF, w tym między innymi obowiązek stosowania się do zasad dobrych praktyk oraz wymóg corocznego przeprowadzania w formule samorządowej audytu etycznego, świadczą o bardzo rzetelnym podejściu członków KPF do roli przedsiębiorcy, nie tylko w wymiarze gospodarczym. A ma to znaczenie dla budowania zdrowego i bezpiecznego rynku, na którym zasady funkcjonowania określone są  także w wymiarze etycznym  – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Przykładem rosnącej roli wymiaru etycznego w sektorze usług finansowych i rosnącego znaczenia KPF jako twórcy standardów postępowania w tym zakresie są kryteria wyboru przez banki dostawców usług outsourcingu procesu zarządzania wierzytelnościami. Istotna liczba banków włącza do oceny potencjalnych dostawców takich usług kryteria związane ze stosowaniem przez nich Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF, w tym fakt przeprowadzania corocznego audytu etycznego i posiadania aktualnego Certyfikatu KPF zgodności praktyk biznesowych z Dobrymi Praktykami. Świadome stosowanie praktyk biznesowych zapewniających działanie zgodne z przyjętymi zasadami etycznymi może być co do zasady sposobem na odzyskanie utraconego w wyniku kryzysu zaufania do uczestników sektora usług finansowych.