ZPF wraz z ALK świętował 25-lecie etyki biznesu w Polsce

ZPF wraz z ALK świętował 25-lecie etyki biznesu w Polsce

Rok 1994, w którym prof. Wojciech Gasparski zainicjował w IFiS PAN comiesięczne seminaria z zakresu etyki biznesu, jest uznawany za początek jej funkcjonowania w dyskursie publicznym w naszym kraju. Z okazji 25-lecia etyki biznesu w Polsce, 26 września 2019 r., w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona temu ważnemu zagadnieniu.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem  środowiska akademickiego i biznesowego. Wzięli w niej udział czołowi przedstawiciele tej dyscypliny naukowej w Polsce, a także praktycy, czyli pracownicy przedsiębiorstw szczególnie zainteresowanych etycznym uprawianiem biznesu. Słowo wstępne do uczestników wydarzenia skierował prof. Wojciech Gasparski – nestor etyki biznesu w Polsce. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ZPF. Wśród prelegentów znaleźli się: Andrzej Roter – Prezes Zarządu ZPF, dr Dominik Stanny – Rzecznik Etyki ZPF i wykładowca ALK, oraz Krzysztof Grabowski – były sekretarz Komisji Etyki ZPF.

Konferencji towarzyszyła prezentacja rocznicowego raportu, będącego podsumowaniem 25 lat etyki biznesu w Polsce. W publikacji znaleźć można teksty autorstwa wspomnianych już Andrzeja Rotera, Dominika Stannego i Krzysztofa Grabowskiego, a także Artura Nowaka-Gocławskiego – Prezesa Zarządu Spółdzielni ANG oraz Przewodniczącego Rady ZPF.

Raport znaleźć można pod linkiem: https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Aktualno%C5%9Bci_Pliki/Raport_Akademii_Leona_Kozminskiego_25_lat_etyki_w_biznesie.pdf