Zwalczanie fraudów w dobie pademii – badanie ZPF i EY Polska pt. „Nadużycia w sektorze finansowym”

Zwalczanie fraudów w dobie pademii – badanie ZPF i EY Polska pt. „Nadużycia w sektorze finansowym”

W 2020 roku instytucje finansowe objęte badaniem „Nadużycia w sektorze finansowym”, realizowanym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska, udaremniły próby dokonania ponad 1,2 mln nadużyć, na łączną kwotę prawie 244,5 mln PLN. Badanie, realizowane cyklicznie od 2009 roku, kompleksowo opisuje skalę wyłudzeń i nadużyć, zidentyfikowanych w poszczególnych latach, jak również metody stosowane przez instytucje finansowe w celu zapobiegania fraudom i podnoszenia bezpieczeństwa transakcji. Trwa właśnie kolejna edycja tego unikalnego projektu.

Celem nadrzędnym rezlizowanego przez ZPF i EY Polska badania jest nie tylko przedstawienie skali nadużyć występujących w instytucjach działających w różnych sektorach rynku usług finansowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i częstotliwości występowania fraudów, ale również ocena efektywności wykorzystywanych przez instytucje narzędzi zapobiegania nadużyciom oraz trudności, z którymi te instytucje muszą się mierzyć. Z uwagi na fakt, że na zwiekszenie poziomu bezpieczeństwa w transakcjach na rynku finansowym wpływają też zmiany regulacji prawnych, tj. zbliżające się wdrożenie do lokalnych przepisów tzw. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, mającej na celu ochronę osób zgłaszających możliwe naruszenia prawa,  tegoroczną ankietę uzupełniliśmy dodatkowo o zagadnienie wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości.

– Rok 2020 przyniósł kolejne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dla całej branży finansowej, a wielu profesjonalistów zauważało wzrost zagrożenia nadużyciami w branży finansowej. W tym roku jednym z celów naszego badania jest sprawdzenie skali tego zjawiska w rzeczywistości naznaczonej pandemią. Oprócz wskazania najczęściej występujących schematów wyłudzeń oraz aktualnych trendów w zapobieganiu naruszeniom, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakie nowe strategie działania podjęły przedsiębiorstwa w zakresie prewencji i zwalczania „fraudów” – mówi Mariusz Witalis, Partner, Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

W ubiegłorocznej edycji raportu, wśród wyzwań dla branży ponad połowa badanych ekspertów zgłaszała problemy wynikające z utrudnionych przez pandemię postępowań sądowych, a ponad 30% – problemy z obiegiem dokumentów. Eksperci wskazywali też m.in. na  utrudniony kontakt z klientem. W tegorocznym badaniu, dla uzyskania skali porównawczej, również sprawdzimy, czy te kwestie istotnie wpłynęły na skalę zajwiska nadużyć i walkę z nim.

– Pandemia odcisnęła swoje piętno, jeśli chodzi o przebieg postępowań sądowych czy procedury obsługi klientów, ale bezsprzecznie spowodowała również np. przyśpieszenie cyfryzacji sądownictwa. Bardzo istotnym jest, aby porównywać skalę danego zjawiska w ujęciu rokrocznym, bo to daje nam pełny obraz zmiany konkretnego trendu. Jestem zatem bardzo ciekawy, czy w tym roku wyniki badania będą zbieżne z zeszłorocznymi. Z całą jednak pewnością Raport ZPF i EY stanowi cenne źródło wiedzy o skali nadużyć w sektorze finansowym i metodach ich zwalczania – podkreśla mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Wyniki tegorocznego badania zostaną zaprezentowane podczas XII Kongresu Antyfraudowego, który odbędzie się  4 listopada br. Raport z badania zostanie również udostępniony na stronie  www.zpf.pl.

Więcej informacji na temat badania: fraudy@zpf.pl