Aktualnosci

ZPF: Nie pytaj o rok 2020 dla sektora instytucji pożyczkowych

06/04/2020
Gdańsk, 6 kwietnia 2020 r. ZPF: Nie pytaj o rok 2020 dla sektora instytucji pożyczkowych Spadek wartości udzielonych pożyczek po raz pierwszy od kryzysu w 2008 r., trzeci rok z rzędu spadek liczby udzielonych pożyczek i zanotowana po raz pierwszy łączna strata sektora – to trzy wyznaczniki „koniunktury” w sektorze...

Polscy emitenci obligacji apelują o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

31/03/2020
Polscy emitenci obligacji apelują o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych Epidemia koronawirusa praktycznie zamroziła polski rynek kapitałowy, powodując ryzyko braku wykupu obligacji przez emitentów, skutkujące stratami zainwestowanych pieniędzy zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i – w przypadku funduszy inwestycyjnych – przez posiadaczy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Sektor apeluje do...

ZPF/IRG SGH: Ilu Polaków skorzysta z usług mafii pożyczkowej w przypadku odmowy kredytu?

26/03/2020
ZPF/IRG SGH: Ilu Polaków skorzysta z usług mafii pożyczkowej w przypadku odmowy kredytu? Tuż przed wybuchem pandemii, 41 proc. polskich gospodarstw domowych poradziłoby sobie – choć z problemami – z dodatkowym, nieplanowanym wydatkiem w wysokości 2 tys. złotych, ale aż dla 20 proc. nie byłoby to możliwe – wynika z...

Apel branży pożyczkowej do Prezesa Rady Ministrów

25/03/2020
Apel branży pożyczkowej do Prezesa Rady Ministrów My – podpisani niżej przedstawiciele organizacji samorządowych, reprezentujących rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych – zwracamy się do polskiego Rządu, w tym do Projektodawców ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Apel ZPF i FRRF o rezygnację z niebezpiecznych zapisów przygotowywanej ustawy

25/03/2020
Apel ZPF i FRRF o rezygnację z niebezpiecznych zapisów przygotowywanej ustawy Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zaapelowały o rezygnację z przyjęcia przepisów: Art. 8d – 8f projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Historyczny spadek optymizmu konsumentów, a przez koronawirusa może być jeszcze gorzej

24/03/2020
I kwartał 2020 r. przyniósł znaczący spadek wartości Barometru Rynku Consumer Finance, określanego na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Obecnie wynosi on 60,7 pkt wobec 71,6 pkt odnotowanych w IV kwartale 2019 r. To najwyższy spadek wartości barometru w historii tego badania, choć obecna edycja...

Porażające konsekwencje przyjęcia propozycji UOKiK do tzw. pakietu ustaw antykryzysowych

23/03/2020
W sobotę, 21 marca, do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano propozycje poszczególnych resortów i urzędów administracji publicznej. Podmioty zrzeszone w ZPF oceniają propozycje UOKiK jako prowadzące do likwidacji legalnie działającej części...

Apel do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwolą utrzymać płynność sektora pożyczkowego

22/03/2020
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych – dwie organizacje branżowe, reprezentujące łącznie ponad 70% rynku pożyczek pozabankowych, zwróciły się do Ministra Finansów z apelem o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla przedsiębiorców działających w branży i zapewniające stabilność polskiego systemu finansowego. Pozabankowe pożyczki gotówkowe...

Wspólne rekomendacje ZPF i FRFF dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w obu organizacjach w związku z pandemią koronawirusa

18/03/2020
Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów. Podejmując jakiekolwiek decyzje musimy mieć na uwadze, że zachwianie stabilności sektora pożyczek pozabankowych doprowadzi kilkadziesiąt tysięcy osób do utraty miejsc pracy, a co...

Unijne wytyczne dotyczące regulacji zastosowań sztucznej inteligencji sprecyzowane

12/03/2020
W dziedzinie wykorzystania zaawansowanych technologii Europa od dłuższego czasu ustępuje USA i Chinom.