Aktualnosci

Porozumienie SGH i ZPF o współpracy na rzecz rozwoju rynków finansowych

26/07/2021
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Szkoła Główna Handlowa podpisały porozumienie o współpracy. Łącząc swoje zasoby i potencjał, obie instytucje liczą na osiągnięcie efektu synergii, który pozwoli między innymi, na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej na rynku finansowym w Polsce. Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych...

Czy boimy się utraty wartości środków w bankach?

16/07/2021
Ponad ¼ respondentów biorących udział w badaniu rynku Consumer Finance ZPF i IRG SGH, nadal posiada lokaty terminowe w bankach. Ta grupa mogłaby stracić, gdyby zostało  wprowadzone ujemne oprocentowanie. W takiej sytuacji aż 77% zdecydowałoby się na likwidację lokat i zainwestowanie środków w inny sposób. Od kilkunastu kwartałów, coraz większa...

Płaca minimalna w górę

07/07/2021
Rada Ministrów zaproponowała wysokość płacy minimalnej na rok 2022 na poziomie 3 000 zł. Propozycja została przekazana do konsultacji społecznych. Proponowana kwota jest wyższa o 200 zł od pensji minimalnej z bieżącego roku. Przedstawiciele pracodawców zgadzają się na zaproponowaną kwotę. Z kolei związki zawodowe postulują o zwiększenie płacy nawet o 500...

Zwalczanie fraudów w dobie pademii – badanie ZPF i EY Polska pt. „Nadużycia w sektorze finansowym”

05/07/2021
W 2020 roku instytucje finansowe objęte badaniem „Nadużycia w sektorze finansowym”, realizowanym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska, udaremniły próby dokonania ponad 1,2 mln nadużyć, na łączną kwotę prawie 244,5 mln PLN. Badanie, realizowane cyklicznie od 2009 roku, kompleksowo opisuje skalę wyłudzeń i nadużyć, zidentyfikowanych w poszczególnych latach, jak...

W II kwartale 2021 widoczna poprawa stanu budżetów gospodarstw domowych i obsługi zobowiązań finansowych

30/06/2021
Wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) w II kwartale 2021 r. uległa dalszej poprawie o ok. 5,6 pp. w porównaniu do I kwartału br. Wyniki najnowszego badania ZPF i IRG SGH pt. „SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE, II kwartał 2021” wskazują na poprawę stanu budżetów gospodarstw domowych oraz jakości obsługi zobowiązań. Wraz...

Nowy skład Komisji Etyki na kolejną kadencję

22/06/2021
XXII Walne Zebranie Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych 18 czerwca 2021 wybrało nowy skład Komisji Etyki na nową dwuletnią kadencję (2021–2023). Zgodnie z wynikami głosowania w skład Komisji weszły następujące osoby: Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Izabela Piekarska, Dominika Miodek, Judyta Goczał, Małgorzata Widomska, Marta Białek, Michał Sapkowski, Katarzyna Nowak, Krzysztof Sołkiewicz, Tomasz Bala,...

Ogłaszamy listopad 2021 miesiącem crowdfundingu!

16/06/2021
Trwają prace nad nowym prawem regulującym finansowanie społecznościowe w Polsce. Wprowadzenie nowych przepisów, związane z koniecznością dostosowania naszego prawa do regulacji europejskich, planowane jest na listopad 2021 roku. Dlatego właśnie listopad ogłaszamy w tym roku „miesiącem crowdfundingu”. W ramach akcji, przygotowanej przez ZPF wspólnie z przedstawicielami branży finansowania społecznościowego, przeprowadzonych...

Marcin Czugan laureatem nagrody dla najbardziej wpływowych managerów loan market w Polsce

11/06/2021
Marcin Czugan został laureatem nagrody TOP50 Managers of Loan Market in Poland w konkursie organizowanym przez Loan Magazine. Wyróżnienie dla najbardziej wpływowych managerów rynku pozabankowego w Polsce odebrał 10 czerwca podczas Gali Finałowej Loan Magazine Awards 2021 we Wrocławiu. Wśród laureatów znaleźli najbardziej wpływowi managerowie loan market w Polsce, który...

Quo vadis rynku pożyczkowy? X edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego już za nami.

08/06/2021
We wtorek, 8 czerwca odbyła się w Warszawie jubileuszowa, dziesiąta edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego. Podczas wydarzenia omówiono najbardziej aktualne i ważne tematy dla rynków finansowych. Dyskusja dotyczyła m.in. rewizji dyrektywy o kredycie konsumenckim i innych istotnych zmian legislacyjnych na rynku pożyczkowym, aktualnego stanu rynku, jak również funkcjonowania instytucji pożyczkowych i...

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF

31/05/2021
ZPF uczestniczył aktywnie w konsultacjach projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada wprowadzenie możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji, zwiększenie ilości rozpraw odbywanych w formie odmiejscowionej, czy zmiany w zakresie doręczeń korespondencji sądowej. Co istotne, w toku prac senackich niemalże wszystkie nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w poprawkach Senatu,...