Aktualnosci

Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

05/12/2019
Etyka w biznesie i CSR to tematy coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, zwiększa się też liczba firm aspirujących do bycia odpowiedzialnymi społecznie. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą tematyką jest także organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs VERBA VERITATIS. Do jego tegorocznej, czternastej edycji zgłoszono 27...

Technologie RegTech zmniejszają koszty i uciążliwość regulacji

04/12/2019
Konieczność dostosowywania się do wciąż nowych wymogów regulacyjnych praktycznie dla wszystkich podmiotów finansowych stanowi poważny problem, angażujący zasoby i równie dynamicznie rosnące koszty. Cyfrowe technologie stają się w tych warunkach pożądanym rozwiązaniem. Według Boston Consulting Group od czasu kryzysu finansowego, czyli w ciągu 10 ostatnich lat, światowe instytucje finansowe zapłaciły...

Zrównoważony rozwój rynku konsumenckiego potrzebuje współpracy jego interesariuszy

02/12/2019
Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na rynku konsumenckim, szczególnie w tak wrażliwym oraz ważnym społecznie i gospodarczo jego obszarze, jakim są finanse konsumenckie, potrzebują dużej wrażliwości w ich monitorowaniu i właściwym reagowaniu. Rozwój tego rynku, w jaki wpisany jest cel wielu polityk społecznych i gospodarczych – włączenia jako przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia...

EROD pomoże prawidłowo wdrożyć zasady ‘privacy by design’ i ‘privacy by default’

02/12/2019
RODO obowiązuje już dokładnie półtora roku i – choć gorączka związana z wdrożeniem nowej regulacji ochrony danych osobowych opadła – wielu administratorów wciąż zmaga się z licznymi wątpliwościami w zakresie jej prawidłowej implementacji do codziennej działalności. Z pomocą przychodzi m.in. Europejska Rada Ochrony Danych (w skrócie EROD), która opracowuje wytyczne wyjaśniające...

Jakie znaczenie dla branży zarządzania wierzytelnościami ma wyrok TSUE w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego?

29/11/2019
W ramach dyskusji nad zmianami legislacyjnymi w sektorze zarządzania wierzytelnościami, która miała miejsce podczas X Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, osobny panel dyskusyjny został poświęcony wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w kontekście wyroku z dnia 3.10.2019 r. w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. – Nie ulega wątpliwości, że wyrok TSUE z...

Sytuacja na rynku pożyczkowym w I połowie 2019 roku – fakty i liczby

29/11/2019
Spada liczba udzielonych pożyczek, a rynek cofnął się do poziomu sprzed 5 lat. W odróżnieniu od rynku bankowych kredytów konsumpcyjnych, rynek pożyczek niebankowych wyraźnie się skurczył. To główne wnioski z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF)* dotyczącego branży pożyczkowej w Polsce. Przyczyna tego stanu rzeczy ma swoje źródło poza rynkiem...

ZPF i GUS pracują nad usprawnieniem badania podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

28/11/2019
19 listopada br. zostało zorganizowane spotkanie Związku Przedsiębiorstw Finansowych z ekspertami Głównego Urzędu Statystycznego, poświęcone omówieniu dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją badania GUS pt. Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych, włączonego w szerszy projekt pt. Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego. Dyskutowano o udoskonaleniu formularza FDF o moduł WND. Zmiany te miałyby wpływ na polepszenie...

Sztuczna inteligencja i chatboty zwiększą efektywność windykacji, ale nie są pozbawione ograniczeń i zagrożeń

26/11/2019
Sztuczna inteligencja (AI) znajduje coraz więcej zastosowań w biznesie i na rynku finansowym. W ciągu ostatnich czterech lat liczba podmiotów, które wdrożyły rozwiązania z jej zakresu wzrosła aż o 270 procent dowodzi badanie firmy konsultingowej Gartner, a nakłady na tę technologię osiągną na świecie wartość prawie 78 mld dolarów w...

Optymizm konsumentów wciąż rośnie. Barometr Consumer Finance już na poziomie 71,6 pkt.

25/11/2019
W IV kwartale 2019 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance, określana na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, kolejny raz znacznie wzrosła. Obecnie wynosi 71,6 pkt wobec 63,6 pkt zanotowanych w poprzednim kwartale. Polskie gospodarstwa domowe planują zwiększyć wydatki na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, remont i zakup mieszkania oraz zakup...

IX doroczna konferencja EIOPA “Insurance & Pensions: Leading the Future” – relacja

21/11/2019
Najbardziej aktualne wyzwania, przed którymi stoi europejski sektor ubezpieczeń, reasekuracji i emerytur, czyli: ubezpieczenia i emerytury w 2040 r., zmiany klimatu a sektor ubezpieczeń i emerytur, dyrektywa Solvency II 2020 były głównymi wątkami, omawianymi podczas IX dorocznej konferencji EIOPA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). W wydarzeniu, pod...