Aktualnosci

W kierunku większej integracji branży zarządzających wierzytelnościami

22/01/2020
Obszar legislacji, sprawozdanie z wykonania strategii rozwoju sektora zarządzania wierzytelnościami, realizacja programu etycznego oraz działania PR na rzecz branży to główne punkty agendy kolejnego, cyklicznego spotkania branżowego sektora zarządzania wierzytelnościami, które odbyło się w miniony piątek, 17 stycznia br., we Wrocławiu. Zgodnie z priorytetami, zgłoszonymi podczas przygotowań do spotkania, ważne...

Polacy chętniej zadłużają się, ale nie w celu zaspokajania codziennych potrzeb

21/01/2020
Wyniki badania Sytuacja na rynku consumer finance wskazują na trwający od kilku kwartałów stopniowy wzrost liczby gospodarstw domowych, które spłacają jakieś zadłużenie – najczęściej kredyt bankowy lub pożyczkę. Jednak tylko 4,3% badanych przyznaje, że zadłuża się, by sfinansować bieżące wydatki, takie jak żywność, odzież czy inne codzienne koszty utrzymania. W...

Kolejny krok na drodze do zrównoważonego rynku finansów konsumenckich we współpracy z interesariuszami

20/01/2020
W dniu 17 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia AQUILA i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, tym razem poświęcone praktycznym aspektom współpracy między organizacjami. Spotkanie było kontynuacją działań podjętych jeszcze w ubiegłym roku, mających na celu wymianę doświadczeń w obszarze aktywności obu organizacji, związanych z funkcjonowaniem rynku...

Obsługa zobowiązań lepsza niż w poprzednim kwartale, ale gorsza niż przed rokiem

15/01/2020
Analiza kwestii związanych z zadłużeniem polskich gospodarstw domowych, opisanych w cokwartalnym raporcie Sytuacja na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, obrazuje m.in. stopień wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Wyniki ostatniej edycji badania pokazują, że w ciągu ostatniego półrocza lekko wzrosła liczba gospodarstw domowych, które obsługują...

Komisja stała ZPF ds. FinTech rozpoczyna 2020 rok

14/01/2020
Komisja stała ds. FinTech, która w ubiegłym roku koncentrowała się na merytorycznym wsparciu uczestnictwa ZPF w Zespole roboczym ds. FinTech przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczyna działalność w nowym, 2020 roku. Jej początkiem będzie spotkanie robocze, które odbędzie się 16 stycznia w Warszawie.  – Komisja stała ZPF ds. FinTech zakończyła swój...

Coraz trudniej odzyskać dług

10/01/2020
Niski poziom moralności w obszarze finansów odbija się negatywnie na wartościach wskaźników odzysku należności, będących przedmiotem zarządzania i windykacji w imieniu sektora bankowego, telekomunikacyjnego i instytucji pożyczkowych. Choć wartość wierzytelności obsługiwanych przez Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych rośnie (w III kwartale ub.r. osiągnęła 101,6 mld zł), udział odzyskanych środków spadł o...

Świąteczne życzenia od ZPF

20/12/2019
Szanowni Państwo, zbliża się nieubłaganie koniec roku starego i początek nowego roku. Dzieli nas od tego nieuniknionego już tylko Święto Bożego Narodzenia. Członkom Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, naszym Przyjaciołom, naszym Interesariuszom, naszym Partnerom życzymy gorąco, by czas świętowania, dzielenia się życzliwością i doświadczania jej od bliskich, przyjaciół i znajomych...

Pora przeciwdziałać skutkom niewywiązywania się z zobowiązań

20/12/2019
Polacy oczekują zmian w prawie, polegających na umożliwieniu wierzycielom skuteczniejszego odzyskiwania swoich należności oraz zmniejszenie skali hazardu moralnego wśród kredytobiorców i dłużników, jeśli to dałoby im szansę na tańsze kredyty przez nich zaciągane i wyższe oprocentowanie lokat w bankach. To główne wnioski z badania, przeprowadzonego w IV kwartale br. na...

Przyszłość sektora zarządzania wierzytelnościami z perspektywy zmian legislacyjnych

18/12/2019
W dniach 19-20 listopada br. w Warszawie odbył się X Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, gromadzący ponad 200 uczestników – interesariuszy rynku wierzytelności, w tym urzędów i świata akademickiego, ważnych dla tego rynku podmiotów instytucjonalnych i organizacji konsumenckich, wierzycieli pierwotnych i wtórnych. Po raz kolejny stworzono znakomitą przestrzeń do otwartej dyskusji o...

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące upadłości konsumenckiej

18/12/2019
Sąd Najwyższy (w składzie 7 sędziów) podjął 16 grudnia 2019 roku uchwałę, w myśl której z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny,...