Barometr Rynku Wierzytelności ZPF. Co trzecia firma planuje zwiększyć zatrudnienie

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF. Co trzecia firma planuje zwiększyć zatrudnienie

Niejasne i niestabilne przepisy prawne, wysokie koszty zatrudnienia oraz niepewność dotycząca rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce – to główne bariery rozwoju przedsiębiorstw zarządzających wierzytelnościami. Nastroje wśród zarządzających są jednak nieco lepsze niż przed rokiem.

68,1 pkt. wyniósł najnowszy odczyt Barometru Rynku Wierzytelności (BRW-ZPF) w I kw. 2023 r. To opracowywany cyklicznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wskaźnik nastrojów wśród zarządzających podmiotami z tej branży.

Wynik jest o 4,4 pkt. niższy niż w IV kw. 2022 r., ale jednocześnie o 2,5 pkt. wyższy w ujęciu rocznym.
Z kolei wskaźnik wyprzedzający BRW-ZPFw wyniósł 65,6 pkt. i jest zbliżony do poziomu z poprzedniego kwartału.

– Wysoki poziom inflacji, procedowanie nie wynikających z implementacji Dyrektywy NPL propozycji przepisów w zakresie rynku windykacyjnego, a także wysokości kosztów przy pożyczkach pozabankowych wprowadzają ogólny niepokój na wielu rynkach. Widać to również we wskazaniach zarządzających na temat kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach – tłumaczy Marcin Czugan, prezes ZPF.

Kluczowe bariery rozwoju rynku wierzytelności w Polsce

Zarządzający firmami z rynku wierzytelności wskazują, że to właśnie wspomniane propozycje zmiany przepisów regulujących zasady funkcjonowania branży są barierą, która ma najistotniejsze znaczenie dla rozwoju firm. Ponad 80 proc. ankietowanych uważa, że niejasne prawo ma bardzo duży bądź duży wpływ na ich przedsiębiorstwa.

– Takie wskazania nie powinny dziwić, zwłaszcza w kontekście dyskusji o kształcie nowej ustawy windykacyjnej oraz unijnej Dyrektywy NPL, na której wdrożenie Polska ma czas do końca 2023 r. Te ostatnie to przepisy, które wprowadzają jednolite ramy działania firm windykacyjnych w całej Europie i które Polska powinna implementować do 29 grudnia 2023 r. – przypomina Marcin Czugan.

Wśród pozostałych barier ograniczających rozwój sektora wierzytelności w Polsce zarządzający wskazali też m.in. wysokie koszty zatrudnienia oraz niepewność dotyczącą ogólnej
sytuacji gospodarczej.

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że co trzeci ankietowany wskazał, że w jego firmie planowane jest zwiększenie zatrudnienia, a połowa prognozuje, że najbliższe miesiące nie przyniosą zmian w tym zakresie. Co piąta firma przewiduje, że liczba pracowników może zostać zmniejszona.

Ponad 156 mld zł wierzytelności w firmach zrzeszonych w ZPF

Cykliczna publikacja wskaźnika BRW-ZPF stanowi część projektu ZPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”. Z ostatniej odsłony raportu po IV kw. 2022 r. wynika, że zrzeszone w ZPF firmy
z sektora wierzytelności zarządzają ponad 18,6 mln sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej w wysokości ponad 156 mld zł. Ta kwota wzrosła o 3,3 proc. wobec III kw. 2022 r.

– W grupie respondentów znajdują się liderzy tego sektora usług finansowych, stąd uzyskane wyniki są tak istotne do opisywania aktualnej sytuacji na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – podkreśla Marcin Czugan.

Dni Zarządzania Wierzytelnościami 14–16 września we Wrocławiu

O barierach i pespektywach rozwoju sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce przedstawiciele firm będą dyskutować podczas Dni Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanych przez ZPF.

To największe wydarzenie branżowe w Polsce potrwa od 14 do 16 września we Wrocławiu. W jego ramach zostanie zorganizowany XIV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, Drzwi otwarte
w firmach windykacyjnych, a także charytatywny bieg ZPF RUN.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia:

Zapraszamy również do zapoznania się z programem i do rejestracji na Kongres Zarządzania Wierzytelnościami:

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli mediów. W tym celu prosimy o wcześniejszą akredytację. Zgłoszenia (imię i nazwisko, nazwa redakcji, numer kontaktowy) prosimy przesyłać na adres: media@zpf.pl.