II Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej

II Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej

Niedawna duża nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła szereg nowych rozwiązań, które będą miały duży wpływ na funkcjonowanie podmiotów finansowych z wielu sektorów, w tym podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami. Chcąc przybliżyć zainteresowanym Członkom KPF, reprezentującym sektor zarządzania wierzytelnościami (i nie tylko), zakres tych zmian, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Crido Taxand już po raz drugi przygotowały znakomite wsparcie merytoryczne. Brunch Podatkowy dla Branży Windykacyjnej, bo o nim mowa, odbędzie się 19 września 2018 r. w Warszawie.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako największa organizacja zrzeszająca firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami, brała udział w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako strona społeczna, informując swych Członków o zmianach oraz wskazując na ich konsekwencje dla praktyki.

– W związku z dużym zainteresowaniem procedowaną regulacją, zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie merytorycznych warsztatów, poświęconych tej tematyce. Eksperci Crido Taxand przedstawią Członkom KPF wszystkie najważniejsze aspekty zmian w ustawach podatkowych, wskazując na konsekwencje ich wdrożenia do praktyki gospodarczej – informuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

W agendzie warsztatów znalazły się zagadnienia związane z nową ordynacją podatkową oraz zasadami wydawania interpretacji podatkowych oraz prowadzenia postępowań przez organy. Omówione zostaną także aspekty międzynarodowe, związane ze zwolnieniem z VAT dla usług finansowych, jak i najnowsze trendy w orzecznictwie. Uczestnicy pochylą się również nad projektem nowych przepisów podatkowych w odniesieniu do finansowania i zarządzania portfelami wierzytelności oraz wytycznymi OECD w zakresie transakcji finansowych.

Ze względu na warsztatową formułę wydarzenia, liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja jest otwarta do wyczerpania limitu miejsc lub do 12 września 2018 r. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz link do rejestracji znaleźć można TUTAJ.