Komunikaty prasowe

Obsługa zobowiązań lepsza niż w poprzednim kwartale, ale gorsza niż przed rokiem

15/01/2020
Analiza kwestii związanych z zadłużeniem polskich gospodarstw domowych, opisanych w cokwartalnym raporcie Sytuacja na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, obrazuje m.in. stopień wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Wyniki ostatniej edycji badania pokazują, że w ciągu ostatniego półrocza lekko wzrosła liczba gospodarstw domowych, które obsługują...

Coraz trudniej odzyskać dług

10/01/2020
Niski poziom moralności w obszarze finansów odbija się negatywnie na wartościach wskaźników odzysku należności, będących przedmiotem zarządzania i windykacji w imieniu sektora bankowego, telekomunikacyjnego i instytucji pożyczkowych. Choć wartość wierzytelności obsługiwanych przez Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych rośnie (w III kwartale ub.r. osiągnęła 101,6 mld zł), udział odzyskanych środków spadł o...

Pora przeciwdziałać skutkom niewywiązywania się z zobowiązań

20/12/2019
Polacy oczekują zmian w prawie, polegających na umożliwieniu wierzycielom skuteczniejszego odzyskiwania swoich należności oraz zmniejszenie skali hazardu moralnego wśród kredytobiorców i dłużników, jeśli to dałoby im szansę na tańsze kredyty przez nich zaciągane i wyższe oprocentowanie lokat w bankach. To główne wnioski z badania, przeprowadzonego w IV kwartale br. na...

Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

05/12/2019
Etyka w biznesie i CSR to tematy coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, zwiększa się też liczba firm aspirujących do bycia odpowiedzialnymi społecznie. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą tematyką jest także organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs VERBA VERITATIS. Do jego tegorocznej, czternastej edycji zgłoszono 27...

Technologie RegTech zmniejszają koszty i uciążliwość regulacji

04/12/2019
Konieczność dostosowywania się do wciąż nowych wymogów regulacyjnych praktycznie dla wszystkich podmiotów finansowych stanowi poważny problem, angażujący zasoby i równie dynamicznie rosnące koszty. Cyfrowe technologie stają się w tych warunkach pożądanym rozwiązaniem. Według Boston Consulting Group od czasu kryzysu finansowego, czyli w ciągu 10 ostatnich lat, światowe instytucje finansowe zapłaciły...

Zrównoważony rozwój rynku konsumenckiego potrzebuje współpracy jego interesariuszy

02/12/2019
Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na rynku konsumenckim, szczególnie w tak wrażliwym oraz ważnym społecznie i gospodarczo jego obszarze, jakim są finanse konsumenckie, potrzebują dużej wrażliwości w ich monitorowaniu i właściwym reagowaniu. Rozwój tego rynku, w jaki wpisany jest cel wielu polityk społecznych i gospodarczych – włączenia jako przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia...

EROD pomoże prawidłowo wdrożyć zasady ‘privacy by design’ i ‘privacy by default’

02/12/2019
RODO obowiązuje już dokładnie półtora roku i – choć gorączka związana z wdrożeniem nowej regulacji ochrony danych osobowych opadła – wielu administratorów wciąż zmaga się z licznymi wątpliwościami w zakresie jej prawidłowej implementacji do codziennej działalności. Z pomocą przychodzi m.in. Europejska Rada Ochrony Danych (w skrócie EROD), która opracowuje wytyczne wyjaśniające...

Jakie znaczenie dla branży zarządzania wierzytelnościami ma wyrok TSUE w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego?

29/11/2019
W ramach dyskusji nad zmianami legislacyjnymi w sektorze zarządzania wierzytelnościami, która miała miejsce podczas X Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, osobny panel dyskusyjny został poświęcony wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w kontekście wyroku z dnia 3.10.2019 r. w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. – Nie ulega wątpliwości, że wyrok TSUE z...

Sytuacja na rynku pożyczkowym w I połowie 2019 roku – fakty i liczby

29/11/2019
Spada liczba udzielonych pożyczek, a rynek cofnął się do poziomu sprzed 5 lat. W odróżnieniu od rynku bankowych kredytów konsumpcyjnych, rynek pożyczek niebankowych wyraźnie się skurczył. To główne wnioski z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF)* dotyczącego branży pożyczkowej w Polsce. Przyczyna tego stanu rzeczy ma swoje źródło poza rynkiem...

Sztuczna inteligencja i chatboty zwiększą efektywność windykacji, ale nie są pozbawione ograniczeń i zagrożeń

26/11/2019
Sztuczna inteligencja (AI) znajduje coraz więcej zastosowań w biznesie i na rynku finansowym. W ciągu ostatnich czterech lat liczba podmiotów, które wdrożyły rozwiązania z jej zakresu wzrosła aż o 270 procent dowodzi badanie firmy konsultingowej Gartner, a nakłady na tę technologię osiągną na świecie wartość prawie 78 mld dolarów w...