Komunikaty prasowe

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

19/02/2020
Związek Przedsiębiorstw Finansowych włącza się w proces konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (projekt z dnia 30 stycznia 2020 r.). Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 12 czerwca 2020 r. Konieczność nowelizacji rozporządzenia (z dnia 18...

Komisja Etyki ZPF zaangażuje się w wybór najlepszych praktyk polskiej branży contact center

19/02/2020
W pierwszym kwartale 2020 roku rusza 12. edycja konkursu Telemarketer Roku i 18. edycja konkursu Złota Słuchawka, które mają na celu wyróżnić najlepszych specjalistów oraz procesy w polskiej branży contact center. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Związek Przedsiębiorstw Finansowych został partnerem obu konkursów, a w skład...

Konsultacje EBA w sprawie projektu nowych wytycznych dotyczących ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

14/02/2020
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zainicjował właśnie konsultacje w sprawie projektu nowych wytycznych, o których mowa w art. 17 i art. 18 ust. 4 Dyrektywy 2015/849 (tzw. Dyrektywa AML IV), dotyczących czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta. Aktualnie...

Dobrze oceniamy teraźniejszość, ale boimy się o przyszłość naszej gospodarki

29/01/2020
Według badania Sytuacja na rynku consumer finance, prowadzonego cyklicznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w IV kw. 2019 r. oceny polskich gospodarstw domowych w zakresie bieżącej sytuacji gospodarczej utrzymały się na podobnym poziomie co w kwartale poprzednim. Jednak oczekiwania Polaków co do przyszłej sytuacji ekonomicznej naszego...

Polacy chętniej zadłużają się, ale nie w celu zaspokajania codziennych potrzeb

21/01/2020
Wyniki badania Sytuacja na rynku consumer finance wskazują na trwający od kilku kwartałów stopniowy wzrost liczby gospodarstw domowych, które spłacają jakieś zadłużenie – najczęściej kredyt bankowy lub pożyczkę. Jednak tylko 4,3% badanych przyznaje, że zadłuża się, by sfinansować bieżące wydatki, takie jak żywność, odzież czy inne codzienne koszty utrzymania. W...

Obsługa zobowiązań lepsza niż w poprzednim kwartale, ale gorsza niż przed rokiem

15/01/2020
Analiza kwestii związanych z zadłużeniem polskich gospodarstw domowych, opisanych w cokwartalnym raporcie Sytuacja na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, obrazuje m.in. stopień wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Wyniki ostatniej edycji badania pokazują, że w ciągu ostatniego półrocza lekko wzrosła liczba gospodarstw domowych, które obsługują...

Coraz trudniej odzyskać dług

10/01/2020
Niski poziom moralności w obszarze finansów odbija się negatywnie na wartościach wskaźników odzysku należności, będących przedmiotem zarządzania i windykacji w imieniu sektora bankowego, telekomunikacyjnego i instytucji pożyczkowych. Choć wartość wierzytelności obsługiwanych przez Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych rośnie (w III kwartale ub.r. osiągnęła 101,6 mld zł), udział odzyskanych środków spadł o...

Pora przeciwdziałać skutkom niewywiązywania się z zobowiązań

20/12/2019
Polacy oczekują zmian w prawie, polegających na umożliwieniu wierzycielom skuteczniejszego odzyskiwania swoich należności oraz zmniejszenie skali hazardu moralnego wśród kredytobiorców i dłużników, jeśli to dałoby im szansę na tańsze kredyty przez nich zaciągane i wyższe oprocentowanie lokat w bankach. To główne wnioski z badania, przeprowadzonego w IV kwartale br. na...

Konkurs VERBA VERITATIS rozstrzygnięty po raz czternasty

05/12/2019
Etyka w biznesie i CSR to tematy coraz częściej poruszane w przestrzeni publicznej, zwiększa się też liczba firm aspirujących do bycia odpowiedzialnymi społecznie. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania tą tematyką jest także organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego konkurs VERBA VERITATIS. Do jego tegorocznej, czternastej edycji zgłoszono 27...

Technologie RegTech zmniejszają koszty i uciążliwość regulacji

04/12/2019
Konieczność dostosowywania się do wciąż nowych wymogów regulacyjnych praktycznie dla wszystkich podmiotów finansowych stanowi poważny problem, angażujący zasoby i równie dynamicznie rosnące koszty. Cyfrowe technologie stają się w tych warunkach pożądanym rozwiązaniem. Według Boston Consulting Group od czasu kryzysu finansowego, czyli w ciągu 10 ostatnich lat, światowe instytucje finansowe zapłaciły...