Badania i publikacje

Komentarz eksperta

dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Ocena rządowego założenia do ustanowienia w Polsce limitu całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego
KPF po analizie doświadczeń z rozwiniętych rynków finansowych (sfera realna i regulacyjna), również po analizie upublicznianych przez firmy pożyczkowe i powszechnie dostępnych ofert produktów kredytu konsumenckiego proponuje modyfikację propozycji poziomu wartości limitu całkowitego kosztu kredytu, przedstawionego przez Ministerstwo Finansów tak, aby zminimalizować negatywne skutki dla rozwijającego się rynku pożyczek niebankowych w Polsce...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami ingerencji w mechanizm rynkowy na rynku kredytowym toczy się od wielu lat z niezmiennym skutkiem braku porozumienia, a co za tym idzie i wypracowania rozwiązania, będącego rozsądnym dla obu stron kompromisem. Zachodzi jednak fundamentalna różnica między sporem toczonym w Polsce, a np. w Wielkiej Brytanii czy Danii, gdzie rząd słucha racji „podaży” i stara się o racjonalną ocenę skutków dla „popytu” na rynku pożyczek niebankowych...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Opinia publiczna otrzymała w ostatnim okresie kilka raportów, między innymi zrealizowane przez KPF, czy PBS, Uniwersytet w Bristolu, które potwierdzają, że sektor pożyczkowy rozwija się, na jego usługi jest rosnący popyt, co świadczy, że jest potrzebny, pożyteczny. Pomimo tego pozytywnego aspektu, szybka pożyczka, chwilówka, parabanki – z tymi określeniami najczęściej kojarzone są niebankowe firmy pożyczkowe. Nadal bowiem wiedza o tym sektorze kredytu konsumenckiego jest mizerna...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych KPF
Nikt nie neguje znaczenia, jakie dziś ma shadow banking dla rynków finansowych na świecie, a rozsądne inicjatywy mające na celu uregulowanie tej części rynków finansowych spotykają się ze zrozumieniem. Jednak czasami odnosi się wrażenie, że propozycje regulacji idą w swych zamierzeniach za daleko. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że regulacje stają się ważniejsze od mechanizmów rynkowych...