Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Marcin Czugan
Prezes Zarządu, ZPF
Trudny i wyczerpujący rok za nami… przed nami kolejne wyzwania
Powiedzieć, że rok 2022 w branży pożyczkowej (nawet szerzej – w branży kredytodawców kredytu konsumenckiego) był obfity w wydarzenia legislacyjne, to nic nie powiedzieć. Przez cały rok przyszło nam pracować nad kształtem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, która została uchwalona 6 października 2022 r.
dr Artur Trzebiński
Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
Zmiany, które zaszły w szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym w I połowie 2022 roku, oceniam na 5. Nie na ocenę bdb, ale na pięć punktów w skali od 0 do 10. Liczba nie jest przypadkowa. W końcu w tym okresie stopa referencyjna NBP przebiła poziom 5%, poziom bezrobocia wynosił niecałe 5%, poziom inflacji w czerwcu zawiera aż dwie 5, poziom zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek przekracza 5 mld zł.
Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
W dniu 14 listopada 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Zasadniczo, przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 8 grudnia 2022 roku. Stosowanie nowych przepisów co do zasady dotyczy transakcji handlowych zawartych po wejściu w życie ustawy.
Przemysław Cichoń
Członek Komitetu Ekonomicznego ZPF, Chief Investment Officer, Ultimo S.A.
Utrzymująca się wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe oraz brak jasnych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji, mają bardzo niekorzystny wpływ na nastroje konsumentów.
Marek Czystołowski
Członek Zarządu, COO, Ultimo S.A.
Próba przewidzenia tego jak za dziesięć lat będzie wyglądała branża windykacyjna skłoniła mnie najpierw do wspomnień. W historii szukałem wskazówek do tego, co nas może czekać w przyszłości.
Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Sprawy kredytobiorców kredytów indeksowanych czy denominowanych do franków szwajcarskich od dłuższego czasu wypełniają wokandy sądowe oraz rozgrzewają opinię publiczną. Przez lata sporów z powództw przeciwko bankom, powstało bardzo bogate orzecznictwo, ostatecznie ujednolicone wnioskami Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego.
Karol Dziasek
CEO & Co-founder, Self Learning Solutions (SLS)
Kiedy tylko FinTech myśli o globalnym rozwoju na rynkach świata, swój pierwszy krok kieruje w stronę kancelarii adwokackiej celem organizacji bytu prawnego do funkcjonowania w danym kraju, a drugi w stronę poszukiwania odpowiedniego systemu do zarządzania ryzykiem kredytowym. Jednym przecież z najwyższych kosztów, a nierzadko najwyższym, w firmach udzielających finansowania jest koszt złego długu.
Michał Ryszewski
Radca prawny, Partner zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Powrót do obiegu środków „zamrożonych” jako zaległe zobowiązania, to warunek poprawienia kondycji finansowej polskiej gospodarki. Już wiemy, że jego skutki będą długofalowe, dlatego działalność firm windykacyjnych może uchronić nas przed tak głęboką recesją – uważa Michał Ryszewski radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.