Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Bogusław Gębarowski, Marta Kowalczuk-Kędzierska
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.
Procesy windykacji należności  mają związek i dużą zależność z rozwojem bankowości komercyjnej w Polsce, czyli początkiem lat 90 ubiegłego wieku. Zaczęły wtedy powstawać instytucje ukierunkowane na odzyskiwanie w imieniu swoich Klientów ich wierzytelności...
Marta Kowalczuk-Kędzierska
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.
Rok 2020 pokazał, że nic już nie jest pewne, a snucie prognoz traci sens. Branża prawna, tak jak inne, musi liczyć na siebie i szukać nowych możliwości w niestabilnym otoczeniu. Pierwsza połowa minionego roku była precedensowa. W II kwartale 2020 rynek wierzytelności zahamował. Nastąpił paraliż...
Natalia Iwan
Marketing Leader, CRIF Poland
Świat w dobie koronawirusa zdeterminowany jest przez wykorzystanie technologii cyfrowej w celu zaspokajania naszych potrzeb i coraz więcej naszej codziennej aktywności przenosimy do internetu. W coraz bardziej cyfrowym środowisku oszustwa finansowe drastycznie rosną, a kreatywność i spryt oszustów  idealnie dostosowuje się do nowej rzeczywistości...
dr Mirosław Ciesielski
Koordynator Komisji Stałej ds. Fintech, ZPF
Polska nie doświadczyła wysokiego wzrostu oszustw i nadużyć w czasie pandemii, ale możliwości technologiczne w ich zakresie rosną. Powstaje nowa klasa graczy dostarczających narzędzi opartych o sztuczną inteligencję umożliwiających dokonywanie przestępstw na masową skalę...
Marta Kowalczuk-Kędzierska
Prawnik w kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
W sprawach ubezpieczeniowych dochodzenie części roszczenia nie należy do rzadkości. Przyczyn jest co najmniej kilka. Mniejsza wartość przedmiotu sporu (kwota objęta żądaniem pozwu) to niższa opłata sądowa...