O konkursie

Ogłoszenie wyników XV edycji konkursu Verba Veritatis miało miejsce podczas Kongresu Consumer Finance w Warszawie w dniu 10 grudnia 2020 roku [więcej o Kongresie]

WYNIKI XV EDYCJI KONKURSU – PRZEJDŹ


XV  KONKURS VERBA VERITATIS – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego mają przyjemność ogłosić XV edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne.

IDEA KONKURSU

Celem Konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich. W konkursie mogą brać udział prace obronione po 1 stycznia 2017 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

– etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), dokument potwierdzający obronę pracy (kopię/skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub skan dyplomu), egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku.

Kapitule Konkursu przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w grudniu 2020 roku podczas Kongresu Consumer Finance. Więcej informacji wkrótce.

 

KONTAKT

konkurs@zpf.pl, tel. 58 302 92 05

 


DO POBRANIA:

Regulamin konkursu (pdf)

Formularz zgłoszeniowy / załącznik 1 do regulaminu (pdf)

Plakat konkursu (png)


 

 

 

ORGANIZATORZY
PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER GŁÓWNY

PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
logo-odpowiedzialnybiznes